kerkkameeldrift@gmail.com | +27 12 819 1424

Jaarprogram

Jaarprogram 2019 (druk hier)

Jaarprogram 2018 (druk hier)

 

LIDMAATGIDS 2019(DRUK HIER)

TOPIA

 Die meeste kerkleiers in Afrika het min tot geen opleiding. TOPIA (training of pastors in Africa) het besluit om deur opleiding kerkleiers in Afrika te dien. In 2004 is TOPIA begin en Johannes en Lizanne Aucamp is afgesonder om deur opleiding God en sy mense in Afrika te dien. Lizanne, Lourens (8) Arina (6) en Lizanné (4) gaan meestal saam. Terwyl Johannes die leiers oplei, is Lizanne mamma en juffrou vir die kinders.
TOPIA werk veral in die Suidelike Afrika streek en dien leiers of by kolleges of in die gemeenskappe waar hulle bly. TOPIA doen self opleiding en rus ander toe om te help om kerkleiers op te lei. So het ds Dreyer Potgieter en ds Giepie Van der Merwe in Mei kerkleiers in Malawi gaan toerus. Thinus Herman van Rooihuiskraal het leiers by Back to the Bible Mission in die Barberton-omgewing deur die boek Romeine begelei. Johannes Aucamp het by MET leiers uit verskeie lande begelei om in hulle onderskeie lande hulle kerke toe te rus om hulle gemeenskappe te dien.
Uitreikspanne word ook toegerus om kerkleiers op te lei. So is Pretoria-Annlin en Pretoria-Montanapoort se uitreikspan toegerus om kerkleiers in Mosambiek op te lei. Augustus en September was die Aucamps by Covenant College in Zambië om kerkleiers op te lei.
TOPIA se opleiding en opleidingsmateriaal is eenvoudig en op grondvlak leierskap gerig. Ons fokus veral op Bybelse dissipelskap, diensknegleierskap en Bybelse waarhede teenoor Afrika en Westerse leuens.
Vir enige verdere inligting kyk gerus op www.topia.org.za of kontak vir Johannes Aucamp by 072 815 7375.

ALMANAK 2019 BESTELLINGS

 

VIR DIE  LIDMATE  WAT BESTELLINGS GEPLAAS HET, DIE BOEK IS NOU BESKIKBAAR, KOM HAAL AF BY DIE KANTOOR. ONTHOU OM U GELD IN KOEVERT TE PLAAS MET BESKRYWING; ALMANAK 2019, U NAAM EN VAN:  PLAAS ASB IN KOLLEKTESAK.

 

DAMESOGGEND:  24 AUGUSTUS 2019

 

  • As jy vir jou ‘n plek wil bespreek gee dit deur aan Elize of Susan
  • Daar is nog plek vir ‘n gasvrou of twee, kontak Elize as jy ‘n tafel sal neem.
  • Ons benodig borge om die koste van die funksie te help dra sodat die volle obrengs van die dag aan die kinderhuise gaan. ‘n Klein donasie om ‘n kleiner uitgawe te dek is net so welkom.  Al die bietjies maak baie .      ‘n R1000.00 bestaan nie as daar nie 10 x R100de was nie.

Datums!!

Neem asb kennis van die volgende datums en teken dit aan.

Ons moet noodgedwone ‘n klompie datums verander vir die jaar agv verskeie faktore en aksies wat inswerk op ons aktiwiteite.  Die volgende is tersprake:

Susters:

Blok 2 se aksie op 6 Junie

Blok 3 se aksie:  18 Julie

Ons jaarlikse Kuierfunksie word nou geskeduleer vir 13 Julie

Biltongfees gaan plaasvind op 27 Julie

Genadedag gaan gevier word op 15 September

Ons Deli en fondsinsamelingspoging op 5 Oktober

Volg andersins gerus die jaarprogram om ander geleenthede te eien

Bybelstudies

Ons program van Bybelstudies hervat hierdie week.  Dinsdagaand fokus ons op die boek Psalms.

 

Woensdagoggend by Zambezi Aftree-oord fokus ons op aspekte van wat met mens gebeur as jy afsterf.

 

 

KOM SIT AAN!

Wat kies jy—die tafel of die tablet?

Ons is deesdae regstreeks aan mekaar verbind soos nog nooit tevore nie, maar leef so gefragmenteerd en alleen soos nog nooit tevore nie.

‘n Klomp jare gelede was die sondebok en norm eet voor die TV. Toé al,  is die woorde van die etenstafel herontdek.

Die etenstafel het die potensiaal om ’n tempel in die klein te wees, want om tafel kan ons elke denkbare geloofsdissipline beoefen.  Ons kan hande vat en bid, boeke vat en lees, stories vertel en luister, ons ons glas lig en met dankbaarheid mekaar se      menswees vier.

Die tafel leer ons opnuut wat dit beteken om mekaar se medemens te wees.  In ‘n aanlynwêreld leer ons om “van lyn af” te wees.  Ons vier mekaar se regte lewe.  Ons leer om ander aan die hand te vat.  Ons leer om ons dag in woorde en stories te vertel, eerder as met behulp van emoji’s.

‘n Kers is ‘n simbool van gebed en fees viering.  Plaas die kers in die middel van die tafel en jy skep die moontlikheid van ‘n heilige ontmoeting tussen jou, jou geliefdes en God.

(Gedagtes uit LIG—Mei 2019)

 
 

Voorskoolse Klas 2019 - aangebied deur!

Dankie aan die volgende wat die klas gaan waarneem die jaar.

Paula Blom, Thea Hewitt, Tilana Muller en  Yolande Perreira

Julle is ‘n besonderse groep wat al ons lidmate se woelewaters neem terwyl hulle sonder enige steurings na die boodskap kan luister..

Hierdie pragtige kinders werk deur ‘n boek en daar is baie voorbereidings wat gemaak word, soos lesbeplannings en kreatiewe aktiwiteite, inkleur, kaartjies maak, soms word daar liedjies gesing en nog baie meer….ondersteun hulle deur jul kleuters vanaf 2 jaar tot 7 jaar te neem, sodat al hul moeite nie verniet is nie….    

 

Katkisaie 2019!

 

Katkisaie 2019!
Dankie aan die volgende wat die katkisasie klassies gaan waarneem die jaar.
Graad 1  – Marica Loock                                       Graad 6 – Ferdie Schoeman
Graad 2  – Yuverna Venter                                   Graad 7 – Dicky Hamelink
Graad 3 – Marinda Brink                                     Graad 8  – Carli Vorster
Graad 4 – Jacmar Brink                                       Graad 9 – Adriaan Botha
Graad 5 – Marilize Mare                                      Graad 10  – Kobus vd Merwe
Graad 11 – Theuns Coetzee

 
Katkisasie open 21 Januarie 2018!
Nuwe belydenisklas (Gr11) en hulle ouers ontmoet ds Ben in moederskamer na die opening
Close Menu
Clef two-factor authentication