Gedagtegriffels

gedagtegriffelsuit die hart van Kameeldrift

Uitgegee by geleentheid van die 25-jarige fees van die Gereformeerde Kerk Kameeldrift

1976-2001


GEDIGTE

Gedig 2017. Damesoggend

Op ‘n Vroue-fees soos vandag

Moet ons wonder wat God van ons verwag

Vrou-wees is meesterlik uit die Woord gekerf

En ons het soveel karaktertrekke van ons “voor-moeders” kon erf

Ons leer by Sara van geloof soos ‘n kind

Om deur gehoorsaamheid rus in God se beloftes te vind

Van toewyding leer ons by Rut Die Moabitiese vrou

tenspyte van haar situasie bly sy getrou

Sal jy ook soos Mariam maydalend die goeie nuus versprei?

Die uur van ‘n opgestane Verlosser redding vir jou en my

Bid jy ook soos Hannah wat bly pleit het op haar knieë?

Vertrou jy dat God wat jy vra ook sal gee?

Onthou jy die Samariaanse vrou by die put

Sy het met oorgawe die uur van verlossing in haar volke se hart gaan sit

Ester het deur braafheid en gebed daarin geslaag om ‘n hele volk te kom red

Elke vrou is noukeurig in die word ingeweef

Om ons te leer hoe dit lyk om doelgerig te leer

Ons is geskep in die beeld van ons God

Om soos Hy net lief te hê, dis ons grootste gebod

Daar is soveel in vrouwees wat ons ons ontgun

Ons is skeppers, geneesers, leiers, versorgers om net te begin

Wanneer ons, ons lewens deur liefde, vreugde en diensbaarheid rig

Dan eers word vroue-wees meer as ‘n selfstandege naamwoord maar ‘n lofgedig!


Liefste Gasvrou

Hiedie jaar is die vyftiende maal

dat ons klomp kuier in ‘n saal

rondom tafels fyn versier,

vir elke oog ‘n fees-plesier!

Vir moeitevolle jaarlang werk,

ken ons dankbaarheid geen perk!

Handgemaak, spesiaal vir jou;

(jy gaan baie hiervan hou).

Met ‘n lekkerhappieplankie,

sê ons vir jou groot DANKIE!

‘n sousiebak en bottermes;

gesigbehandeling vir stres!

‘n Roompie wat skurfheid verdryf,

om hande sag mee in te vryf.

Geskenkies uit die hart gegee,

en vriendskapsbande heg te smee.

Dankie vir bereidwilligheid

om saam te deel in feesjolyt.

Jy ondersteun ‘n goeie saak

in kinderhuise ‘n verskil te maak.

Mag God jou rykelik beloon

Omdat jy so liefde betoon.

Baie dankie


Gedig 2015! Damesoggend

Jasmyn-liefde

Gees van God,

Uit my eie kan ek nie liefde wees nie

Daarvoor is ek te veel ek

En te min U

Met u soort liefde

kan ek egter ander se dors

met deernis les,

omgee-voedsel

aan honger siele bied

en sagte vrede

in ‘n onrus-hart plaas.

Maak my dolleeg van myself

sodat ek propvol van U kan word.

Want dan, Here,

sal die aroma van U liefde

onbegrens deur my versprei