So Maak Ons 2020

JAARTEMA 2020

LEEF FEESTELIK!

So Maak Ons 2019

JAARTEMA 2019

Kom sit aan!

So Maak Ons 2018

JAARTEMA 2018

Vind Vreugde

Leef Jou Feeslewe met Vreugde

VERSOEK...

Sustersbydrae

Suster, onthou asseblief jou maandelikse/kwartaalikse sustersbydrae waarmee ons die hele wa aan die loop moet hou. Daarmee sorg ons vir alles in die kombuis, ook Sondae se koffie en tee, skoonmaakmiddels, al ons byeenkomste se kostes, begrafnisse en kerkraadsvergaderings se eetgoed ens ens ens ens . Die werkers wat so fluks help dat ons nie nodig het om skottelgoed te was na funksies nie, se oortydlone en die susters se werker se volle salaris word daaruit betaal. Enige bydrae is welkom, so klein soos R30 ook! Doen dit per internet met verwysing: Sustersbydrae of plaas dit in Sustersbydrae koevertjie en gooi in kollekte-sakkies. Ons maak staat op almal se hulp in die verband

Koekieprojek!  GK KAMEELDRIFT SE UITREIKAKSIES

Koekies vir Afrika!
Kameeldriftgemeente het verskeie uitreikaksies. Een waar ons die geleentheid benut om ons gemeente op te bou is deur middel van ons jaarlikse koekieprojek.
Daar word meuletjie gedruk vir die koffie- en vlakoekies, bolletjies gerol vir die gemmer- en soetkoekies en so al om die tafel word daar gekuier. Dit is die leer ken en opbou-been. Dan begin die groot verpakkingstorie. Die pakkies word in 1kg pakkies geweeg en omhul (gewrap). Dan verkoop @ sowat R95-00/kg.
Die projek groei jaarliks. Daar is verlede jaar 1012 kg koekies gebak en verpak – meer as ‘n ton! Hierdie jaar is ons ook sterk op pad daarheen.
Die opbrengs van hierdie projek gaan netso vir instansies of skole met sorgbehoewende kinders soos die Pretoria Skool vir Serebraalgestremdes, Nuwe Hoop-skool, Transvalia skool en Sonitus vir gehoorgestremdes en ook ander wat versoeke rig. As iemand wil ondersteun met kontant of bestanddele, of deur koekies te koop, kontak gerus kerkkameeldrift@gmail.com
of posvirsusan@gmail.com

WIE IS DIE KAMEELDRIFT SUSTERS?

Dis die Kameeldrift Sussies wat die hande en voete van Christus in ons uitgestrekte gemeenskap is. Onder die vernuftige en vlytige hande van Susan Fourie, is ons uitreike na buite in die gemeenskap uiteenlopend en instrumenteel in die bewys van liefde. Ons bediening dra baie vrug, want dit word met passie, liefde en entoesiasme aangepak.  Ons werk nie vir   die Here nie, maar God werk deur ons.  Ons is ‘n saamstaan, saamwerk en saambid span wat mekaar se laste help dra.  Sodoende word die koninkryk uitgebou deur God se ligdraers te wees.

“Finnes” is ons nou al veel besproke spysenierings organisasie wat die geurgste disse optower en die mees feestelike tafels versier in die ganse Pretoria! Menige troues, dope, belydenisafleggings, verjaarsdae, matriekafskeide en feestelike herdenkings dra ons stempel.

 

Augustus is ‘n hoogtepunt op ons kalender: DAMESOGGEND! Dan word ongeveer 800 dames bederf met ‘n wonderlike inspirerende bederfdag. Tafelhoofde tooi tafels feestelik op.  Kreun-kreun onder ‘n wa-vrag eetgoed word tee, koffie en sap bedien. ‘n Inspirerende spreker spreek ons toe en ‘n gaskunstenaar kielie die voetsole om te skoffel.  Alle fondse wat daardie oggend ge-in word, gaan na ons Gereformeerde kinderhuise (President Kruger Kinderhuis en Reddersburg).  Op so ‘n oggend kan meer as R100 000.00 oorhandig word.

Ons sustersvergaderings is lankal nie meer ‘n stywe eentonige gedoente nie! Nee, as ons vergader, kuier ons gesellig saam. ‘n Tema vir die jaar word gekies en by 6 vergaderings word feestelik saam gekuier.  ‘n Spreker en gaskunstenaar tree op en natuurlik word daar om geurige geregte heerlik gekuier.  Lief en leed word gedeel en beplanning word gedoen vir die baie projekte waaraan ons deelneem.

 

As ek so dink aan alles wat ons gemeente aanpak, word ek tot oorlopens toe vol blydskap en dankbaarheid. Ten spyte van mense wat op afgeleë plekke binne ons gemeentegrense bly, ten spyte van die gevaarlike en soms dodelike Moloto pad, ten spyte van die afstande wat ons moet aflê om by ons kerk uit te kom, word ons bedrywighede baie goed ondersteun. Die gemeenskap van gelowiges word versterk deurdat ons ‘n hartlike omgee-span is wat gelowig biddend saamwerk. As God ons oorvloedig met Sy genade seën, sal ons altyd oorgenoeg hê om aan ander uit te deel. Dis waarvoor ons op aarde geplaas is: Ons moet mekaar se voete was.

Ek dank God vir die Kameeldrift Sussies. Hulle is my geloofsfamilie met God as ons Vader, Christus as ons Broer en die Gees wat in ons werk om mekaar aan te moedig en te versterk. Aan God Drie-enig sy alle lof eer en dank. (Plant)

31/08/2017

Ons as susters streef daarna om:

Ons geloof te laat groei en mekaar in die Woord op te bou en te versterk

  • God se Koninkryk uit te bou en ligdraers te wees
  • Ons deur God se liefde as eenheid in die gemeente SAAM te Bid
  • Hulp te betoon aan mense en instansies buite die gemeente wat dit nodig het
  • Mekaar se laste te dra
  • Fondse te in, deur liefdevolle harde werk, om middele te voorsien wat nodig is om die doelstellings te bereik
  • Eie aan die aard van die vrou, TUISTESKEPPER te wees, wat die gemeentelike saamleef aangenaam, huislik en warm maak. So kry die skink van ‘n koppie tee dimensie wanneer dit teen die agtergrond gesien word.