Susters

untitled-blommeSo maak ons 2017….

Here, verander die wereld deur by myte begin.

 


untitled-ons-is-gemaakLiewe Suster

Mag die jaar 2017 vir jou ‘n verrykende jaar wees in ons gemeente – met baie geleenthede om te groei, uit die reik na hulpbehoewendes en om geloofsbande te versterk met medegelowiges. Mag ons in alles wat ons doen God verheerlik en sy Koninkryk uitbou.

Daar is baie om te doen en die hande is min. Besin bidden waar jy betrokke wil wees en waar jy die spesifieke gawes wat die unieke jy van God ontvang het, kan uitleef.

Geniet die saamwoel en saamdoen en word deel van ‘n heerlike omgee-en geloofsgemeenskap.

Mag God ons die entoesiasme en volharding gee om te doen wat ons moet. Mag Hy ons voornemens laat geluk.

Leef nuut en wees voluit Vrou!


JAARTEMA

VROU, LEEF NUUT!

fiets-in-veld

Blok 1: Leef lig – raak ontslae van emosionele begasie

Blok 2: Iets uit nuuts

Blok 3: Leef lig – ruim op!

Blok 4: Leef positief


WIE IS DIE KAMEELDRIFT SUSTERS?

Christus is die hoof van die kerk, so glo ons. Onder leiding van Ds Ben Fourie, is die ouderlinge en diakens ‘n gedugte span wat wet en orde in die gemeente handhaaf.

Dis egter die Kameeldrift Sussies wat die hande en voete van Christus in ons uitgestrekte gemeenskap is. Onder die vernuftige en vlytige hande van Susan Fourie, is ons uitreike na buite in die gemeenskap uiteenlopend en instrumenteel in die bewys van liefde. Ons bediening dra baie vrug, want dit word met passie, liefde en entoesiasme aangepak.  Ons werk nie vir   die Here nie, maar God werk deur ons.  Ons is ‘n saamstaan, saamwerk en saambid span wat mekaar se laste help dra.  Sodoende word die koninkryk uitgebou deur God se ligdraers te wees.

“Finnes” is ons nou al veel besproke spysenierings organisasie wat die geurgste disse optower en die mees feestelike tafels versier in die ganse Pretoria! Menige troues, dope, belydenisafleggings, verjaarsdae, matriekafskeide en feestelike herdenkings dra ons stempel.

Nuwe intrekkers word hartlik verwelkom in ons gemeente. ‘n Spesiale feesdag word jaarliks gehou om die nuwes welkom te laat voel.

‘n Nuwe mamma word bederf , ondersteun en bemoedig met ‘n bederf-besoek. In die verlede was daar al sewe swanger susters in een jaar ! So brei die Here ook die strydende kerk op aarde uit.

Siekes in hospitale of tuis word besoek en met ‘n “opkikkertjie” bemoedig. Die gesinne word van etes voorsien en ook die nasorg word keurig gedoen.

Wanneer iets droewigs met ‘n gemeentelid gebeur, wanneer ‘n geliefde sterf, word etes aangedra, besoeke afgelê en dierbares word vertroos. Soms is die omgee so intens, maar dis aansteeklik!

Begrafnisse is ‘n groot gebeurtenis: Heerlike Kerrie en rys word bedien, nie net gewone toebroodjies nie.  Oor ‘n koppie tee met koeksisters word wonde heel  gestreel.  Die nasorg vir die naasbestaandes  is baie spesiaal.  Ons staan daarvoor bekend dat ons omgee en dit wys.

Bejaardes word baie bederf in ons gemeente. Hulle is immers die voorbidders!  Hulle het ons geleer om afhanklik van die Here te leef, voordurend  en volhardend te bid en ons vertroue op God alleen te stel.  Hulle verdien ons respek en liefde.  Die twee ouetehuise binne ons gemeente grense  word elke kwartaal  besoek en die inwoners word bederf met tee en happies.  Verjaarsdae word ook feestelik gevier.  Elke einde van die jaar bederf ons die bejaardes met geskenkies. Verlede jaar het ‘n paar flukse ywerige dames kniekombersies gehekel en elke bejaarde het een gekry.

Nagmaal is ‘n feestelike geleentheid. Nie net vier ons dan die offer van Christus vir ons sondes aan die kruis nie, maar die dag word gevier met ‘n heerlike gesamentlike ete.  Dan bring elke gesin ‘n vleisgereg en slaai of groente saam en almal kuier gesellig om die kospotte saam.  So word die Christelike bande heg gesmee.

Een maal per jaar word daar vir 2 tot 3 weke koekies gebak. Dan word elke gemeentelid opgekommandeer om ten minste een aand te kom balletjies rol, versiersuiker plak of die tientalle kilogramme gebakte, geplakte koekies te kom verpak. Hierdie koekies word verkoop en die opbrengs daarvan gaan na instansies wat minderbevoorregtes, mense met spesiale behoeftes of gestremdes versorg.

Twee skole in ons omgewing word gehelp in ons voedingsprojekte. By Die Poort  Laerskool word weekliks tot 50 toebroodjies en vrugte vir honger kinders afgelewer.  Dit word deur die susters tuis voorberei en soggens voor skool afgelewer.  By Derdepoort Laerskool word een maal per maand Kerrie en rys aan behoeftige kinders voorsien.

By Blymoedig kliniek vir Alzheimer en geriatriese pasiënte, word daar elke kwartaal vir 120 mense ‘n bederf lekkerny afgelewer. Verswakte bejaardes vind ook hier ‘n tuiste en word so ook bederf.

Sonitus skool word ook elke kwartaal bederf met toiletware vir hul behoeftige kinders. Dit word deur die gemeentelede ingesamel en uitgedeel.

Augustus is ‘n hoogtepunt op ons kalender: DAMESOGGEND! Dan word ongeveer 800 dames bederf met ‘n wonderlike inspirerende bederfdag. Tafelhoofde tooi tafels feestelik op.  Kreun-kreun onder ‘n wa-vrag eetgoed word tee, koffie en sap bedien. ‘n Inspirerende spreker spreek ons toe en ‘n gaskunstenaar kielie die voetsole om te skoffel.  Alle fondse wat daardie oggend ge-in word, gaan na ons Gereformeerde kinderhuise (President Kruger Kinderhuis en Reddersburg).  Op so ‘n oggend kan meer as R100 000.00 oorhandig word.

Ons sustersvergaderings is lankal nie meer ‘n stywe eentonige gedoente nie! Nee, as ons vergader, kuier ons gesellig saam. ‘n Tema vir die jaar word gekies en by 6 vergaderings word feestelik saam gekuier.  ‘n Spreker en gaskunstenaar tree op en natuurlik word daar om geurige geregte heerlik gekuier.  Lief en leed word gedeel en beplanning word gedoen vir die baie projekte waaraan ons deelneem.

Soggens en saans na die eredienste word gesellig om koffie- en teepotte saam gekuier.  Soveel besoekers het al positiewe kommentaar gelewer omdat die Groot Kuier baie maal eindig in die Pastorie waar melkkos of oorskiet koek bedien word.

Delidag is ons groot fondsinsamelingsfunksie van die jaar. Dit het die ou kerkbazaar vervang; alhoewel daar steeds poeding, Kerrie en rys, pannekoek en worsbrode verkoop word.  Ingelegde vrugte, groente en koekies word verkoop. Vleis en hoeders op groot maat kan vrieskaste vul.  Veilings word gehou om items af te smeer aan niksvermoedende gemeentelede.  Hangemaakte items word gesmous en versierde koeke en terte vind ‘n huis (of liewers ‘n maag!) Die kinders spring op springkastele met vrolik geverfde gesiggies.  As al die suiker uiteindelik uitgewoed is, raak hulle sommer op ‘n kembers aan die slaap, terwyl pa en ma nog vir oulaas ‘n koffie en koek nuttig by die teetuin.

As ek so dink aan alles wat ons gemeente aanpak, word ek tot oorlopens toe vol blydskap en dankbaarheid. Ten spyte van mense wat op afgeleë plekke binne ons gemeentegrense bly, ten spyte van die gevaarlike en soms dodelike Moloto pad, ten spyte van die afstande wat ons moet aflê om by ons kerk uit te kom, word ons bedrywighede baie goed ondersteun. Die gemeenskap van gelowiges word versterk deurdat ons ‘n hartlike omgee-span is wat gelowig biddend saamwerk. As God ons oorvloedig met Sy genade seën, sal ons altyd oorgenoeg hê om aan ander uit te deel. Dis waarvoor ons op aarde geplaas is: Ons moet mekaar se voete was.

Ek dank God vir die Kameeldrift Sussies. Hulle is my geloofsfamilie met God as ons Vader, Christus as ons Broer en die Gees wat in ons werk om mekaar aan te moedig en te versterk. Aan God Drie-enig sy alle lof eer en dank. (Plant)

31/08/2017


oNS as susters streef daarna om:

Ons geloof te laat groei en mekaar in die Woord op te bou en te versterk

  • God se Koninkryk uit te bou en ligdraers te wees
  • Ons deur God se liefde as eenheid in die gemeente SAAM te Bid
  • Hulp te betoon aan mense en instansies buite die gemeente wat dit nodig het
  • Mekaar se laste te dra
  • Fondse te in, deur liefdevolle harde werk, om middele te voorsien wat nodig is om die doelstellings te bereik
  • Eie aan die aard van die vrou, TUISTESKEPPER te wees, wat die gemeentelike saamleef aangenaam, huislik en warm maak. So kry die skink van ‘n koppie tee dimensie wanneer dit teen die agtergrond gesien word.

tee