Wie ons is

Nuwe intrekkers word hartlik verwelkom in ons gemeente. ‘n Spesiale feesdag word jaarliks gehou om die nuwes welkom te laat voel.

‘n Nuwe mamma word bederf , ondersteun en bemoedig met ‘n bederf-besoek. In die verlede was daar al sewe swanger susters in een jaar ! So brei die Here ook die strydende kerk op aarde uit.

Siekes in hospitale of tuis word besoek en met ‘n “opkikkertjie” bemoedig. Die gesinne word van etes voorsien en ook die nasorg word keurig gedoen.

Wanneer iets droewigs met ‘n gemeentelid gebeur, wanneer ‘n geliefde sterf, word etes aangedra, besoeke afgelê en dierbares word vertroos. Soms is die omgee so intens, maar dis aansteeklik!

Begrafnisse is ‘n groot gebeurtenis: Heerlike Kerrie en rys word bedien, nie net gewone toebroodjies nie.  Oor ‘n koppie tee met koeksisters word wonde heel  gestreel.  Die nasorg vir die naasbestaandes  is baie spesiaal.  Ons staan daarvoor bekend dat ons omgee en dit wys.

Bejaardes word baie bederf in ons gemeente. Hulle is immers die voorbidders!  Hulle het ons geleer om afhanklik van die Here te leef, voordurend  en volhardend te bid en ons vertroue op God alleen te stel.  Hulle verdien ons respek en liefde.  Die twee ouetehuise binne ons gemeente grense  word elke kwartaal  besoek en die inwoners word bederf met tee en happies.  Verjaarsdae word ook feestelik gevier.  Elke einde van die jaar bederf ons die bejaardes met geskenkies. Verlede jaar het ‘n paar flukse ywerige dames kniekombersies gehekel en elke bejaarde het een gekry.

Nagmaal is ‘n feestelike geleentheid. Nie net vier ons dan die offer van Christus vir ons sondes aan die kruis nie, maar die dag word gevier met ‘n heerlike gesamentlike ete.  Dan bring elke gesin ‘n vleisgereg en slaai of groente saam en almal kuier gesellig om die kospotte saam.  So word die Christelike bande heg gesmee.

Een maal per jaar word daar vir 2 tot 3 weke koekies gebak. Dan word elke gemeentelid opgekommandeer om ten minste een aand te kom balletjies rol, versiersuiker plak of die tientalle kilogramme gebakte, geplakte koekies te kom verpak. Hierdie koekies word verkoop en die opbrengs daarvan gaan na instansies wat minderbevoorregtes, mense met spesiale behoeftes of gestremdes versorg.

Twee skole in ons omgewing word gehelp in ons voedingsprojekte. By Die Poort  Laerskool word weekliks tot 50 toebroodjies en vrugte vir honger kinders afgelewer. Dit word deur die susters tuis voorberei en soggens voor skool afgelewer. By Derdepoort Laerskool word een maal per maand Kerrie en rys aan behoeftige kinders voorsien.

 

 

By Blymoedig kliniek vir Alzheimer en geriatriese pasiënte, word daar elke kwartaal vir 120 mense ‘n bederf lekkerny afgelewer. Verswakte bejaardes vind ook hier ‘n tuiste en word so ook bederf.

Sonitus skool word ook elke kwartaal bederf met toiletware vir hul behoeftige kinders. Dit word deur die gemeentelede ingesamel en uitgedeel.

Soggens en saans na die eredienste word gesellig om koffie- en teepotte saam gekuier.  Soveel besoekers het al positiewe kommentaar gelewer omdat die Groot Kuier baie maal eindig in die Pastorie waar melkkos of oorskiet koek bedien word.

Delidag is ons groot fondsinsamelingsfunksie van die jaar. Dit het die ou kerkbazaar vervang; alhoewel daar steeds poeding, Kerrie en rys, pannekoek en worsbrode verkoop word.  Ingelegde vrugte, groente en koekies word verkoop. Vleis en hoeders op groot maat kan vrieskaste vul.  Veilings word gehou om items af te smeer aan niksvermoedende gemeentelede.  Hangemaakte items word gesmous en versierde koeke en terte vind ‘n huis (of liewers ‘n maag!) Die kinders spring op springkastele met vrolik geverfde gesiggies.  As al die suiker uiteindelik uitgewoed is, raak hulle sommer op ‘n kombers aan die slaap, terwyl pa en ma nog vir oulaas ‘n koffie en koek nuttig by die teetuin.

Die gemeenskap van gelowiges word versterk deurdat ons ‘n hartlike omgee-span is wat gelowig biddend saamwerk. As God ons oorvloedig met Sy genade seën, sal ons altyd oorgenoeg hê om aan ander uit te deel. Dis waarvoor ons op aarde geplaas is: Ons moet mekaar se voete was.

...Uitnodiging...

As jy met hierdie bogenoemde waardes vereenselwig, nooi ons u hartlik uit, kom besoek ons gerus ’n slag. Kom ontmoet ons hartsmense en ervaar die warmte en liefde waarmee elke gemeentelid u sal begroet.  Miskien is dit net die plek vir jou.   Raak deel van ons groep en voel hoe ons gemeente in jou en jou gesin se lewe ’n verskil maak.

Kerk Geskiedenis

In 1975 is daar `n vergadering gehou by die huis van Karel Kruger om moontlike afstigting te bespreek. So is die bal aan die rol gesit om `n nuwe gemeente te stig. Die kerkraad van die Gereformeerde Kerk Derdepoort het op sy vergadering van 17 Maart 1976 besluit om oor te gaan tot die afstigting van `n nuwe gemeente, Kameeldrift. Die aangeleentheid is bespreek en goedgekeur op `n vergadering van die kerkraad en gemeente op 28 Maart 1976. Die datum is bepaal vir Saterdag 25 September 1976 om 15:00 in die kerkgebou van Derdepoort. Daar was 211 belydende lidmate en 137 dooplidmate.

Bates en skenkings: `n Plot van omtrent 3 hektaar (gedeelte 308 van gedeelte 250 van die plaas Kameeldrift 298 JR) wat aan Derdepoort behoort het, word aan die nuwe gemeente geskenk (die waarde ongeveer R9 000-00). Verder word `n bruidskat van R8 000-00 geskenk gedurende die eerste jaar na afstigting.

Die volgende is deur ds PJS de Klerk aan br JJ Prinsloo oorhandig tydens die seremonie: `n Adreslys van die lidmate, afstigtingsakte, transportakte en `n tjek van R2000-00. Alle kerkraadslede kry eervolle ontslag waarna hulle weer in hul nuwe gemeente bevestig word.

Eredienste word gehou in die skoolsaal van die Hoërskool FH Odendaal. Die saal het plankvloere gehad en kort voor lank is daar `n beroep gedoen op die kerkraad om nie die stoele rond te skuif as hulle inkom nie, asook nie die mammas as hulle uitloop met die kinders nie.

 

Die eerste kerkraad soos op 26 September 1976:

 

Ouderlinge:

JC van Wyk

MJJ Erasmus

JC de Beer (kassier)

JL Pretorius (ouderlinge-skriba)

P van der Walt (attes-skriba)

JM Briel (skriba)

JD Schieke

WP Grobler

WJBR Chapman

____________________

Diakens:

JA van der Walt

HA van der Laan

LJ Botha

PF Buurke

JH Stander

HFC Venter

Daar is `n ooreenkoms aangegaan met ds LH Stavast om gedurende die eerste jaar, tot einde 1976, 2 dae per week in die gemeente te werk, asook om Sondae te preek (teen `n honorarium van R12,50 per diens). Ds Nardus Droomer was die konsulent en het vanaf November 1976 tot April 1977 vergaderings en preekbeurte behartig. Ds Niko Vorster het ook `n paar keer hier gepreek gedurende die tyd.

Die eerste doopbak is geskenk deur diaken JH Stander en die oorspronklike kollektesakkies is deur William Chapman gemaak en geskenk. In 1980 het br Nic Meyer nog kollektesakkies gemaak. In 1984 het oom Ben Enslin nuwe sakkies gemaak asook die tafeltjie in die portaal. Die nagmaalservies is deur br en sr JJ Prinsloo geskenk. Só het die nuwe gemeente met die nodige toerusting hul eerste nuwe treë begin stap. Die eerste paar kerkraadsvergaderings is gehou aan huis van ouderling Johan Briel. Nadat ds Casper Breed hier bevestig is, is die vergaderings gehou by oom Wynand le Roux se huis en daarna by die pastorie. Die susters het na afstigting by die huis van sr Johanna Coetzer vergader en daarna in die huis van oom Wynand le Roux.