kerkkameeldrift@gmail.com | +27 12 819 1424

Elke jaar in Mei maand sedert 2005, vier Kameeldrift die heerlike genade wat God oor ons uitgiet deur die jaar. Die gedagte om jaarliks so ‘n dag te vier, is gebore op die gemeentekamp van 2005 waar die tema “Here, ons het genoeg” was. Ons kom as gemeente byeen vir samesang,  begelei deur orrel en trompet.  Ons geniet die talente van sprekers en kunstenaars.  Buite op die kerk se stoep, word uitstallings opgerig om die jaar se tema en/of ons gemeente se aktiwiteite uit te beeld.  Natuurlik geniet ons ‘n ware Kameeldrift fees-ete en kuier gesellig saam.

Hier volg die verskillende temas wat sedert 2005 uitgebeeld is.

2005: DANKBAARHEIDS-OESFEES: HERE, ONS HET GENOEG 

Ons gedenk die dankbaarheid in die natuur, daaglikse brood, arbeid in die kerk, ons besittings, die klein dingetjies, huisgesin en ons persoonlike redding.

2006: GENADE OOK IN “ANDERSHEID” SOOS GEHOORGESTREMDHEID

Hierdie jaar is ons gemeente ook 30 jaar oud. By die NG Kerk Kameeldrift-Oos hou ons ‘n feesfunksie met ‘n Bybelse tema.  Kosse uit die Bybelse tyd word bedien en die dekor beeld dit ook uit. Sondag word ons, knop-in-die-keel, bewus gemaak van hoe kinders met gehoorgestremdheid ook die Here loof met handgebare. Ons uitreik-aksies word in die uitstallings uitgebeeld.

2007: UITLEEF VAN CHRISTELIKE DEUGDE

Die tema van 2 Petrus 1:5-7 word uitgebeeld: beywer julle in deug, kennis, selfbeheersing, lydsaamheid, broederliefde en naasteliefde.

2008: ONS GODGEGEWE TALENTE TOT SY EER GEBRUIK

Die talente wat uitgedeel is aan ons eie gemeentelede word hierdie jaar onder oë geneem. Deelnemers uit eie geledere kleur hierdie dag in.  Skrywers, digters, komponiste, sangers en skilders uit alle ouderdomsgroepe stal hul items uit en maak ook van hierdie dag ‘n fees.

2009: MY ALLERBESTE VIR DIE ALLERHOOGSTE

Hierdie jaar tree Manuel Escorcio op as een van die gaskunstenaars. Uitstallings van verskillende soorte Bybels pryk in die voorportaal.  Buite word die gemeentebeeld uitgestal.

2010: BOU EN GROEI

‘n Gawe-uitstalling word gemaak waar gemeentelede hul gawes en talente beeldend uitstal. Skilders, tekenaars, timmermanne, trofeejagters, naaldwerksters, borduurders, beeldhouers, digters, skrywers, noem maar op, stal uit en neem deel.  ‘n Skyfievertoning oor Namakwaland met gediggies deur Carina Idema saamgestel, het die fees afgerond.

2011: OORWIN OP PAD

Die Efésiërs 5 :10-Wapenrusting word vir hierdie fees as tema gebruik. Lidmate getuig hoe God in hul lewens genade betoon het. Met die wapenrusting van God leef ons met hoop.

2012: VERWONDERING

Ons verwonder ons oor die natuur, volgens Job 38; die kerk: die totstandkoming, aartsvaders en instandhouding; individue: gebeurtenisse in hul lewe en getuienisse; gawes: musiek, poësie, prosa, en beeldende kuns.

2013: GELOOF, LIEFDE, HOOP

Ons gebruik hiervoor die wingerd-tema: Jesus wat die wynstok is en ons die lote.  Waar is ons vandag, en waarheen gaan ons groei?

2014: HOE RAAK ONS GEMEENTE ANDER SE LEWENS AS ONS UITREIK

Sommige van die organisasies wat aan die ontvangkant is van ons uitreik-aksies en betrokkenheid by hulle, het kom vertel hoe hulle die gawes aanwend.

2015: SEWE VERWAGTINGS

  1. Ek sal God eer en aanbid
  2. Ek sal mentors gebruik
  3. Ek sal ‘n straat oorsteek en ‘n verskil maak
  4. Ek en my huis sal die Here dien
  5. Ek sal ‘n lewende steen in die gemeente wees
  6. Ek sal hande vat met mede-Christene
  7. Ek sal rein lewe

2016?

2017: ONS GEMEENTE IS 41 JAAR OUD! LEEF DIE NUWE LEWE!

‘n Groot fees was beplan om hierdie mylpaal in ons gemeente te vier. Die hele naweek word was soos volg ingekleur:   Vrydagaand ‘n dinee, ‘n lawwe Sneeuwitjie en die sewe bergies-konsert met gemeentelede as akteurs en Voices Divine wat ‘n program aanbied.  Saterdagmiddag word skape op die spit gebraai, speletjies gespeel en bome geplant.  Sondag sluit ons die naweek af met ‘n gewyde program, ‘n fees-erediens en ‘n heerlike kuier met oud-gemeentelede.

2018: UITREIK

Ons was baie bevoorreg om hierdie jaar weer ‘n genadedag te vier. Dit is ‘n geleentheid vir ons dank om uit te borrel en ons toewyding om aan die lig te kom. Watter heerlike geleentheid!

Ek glo elke Genadedag is iets wat in jou geheue ingebrand behoort te wees om ‘n hele jaar lank te hou – om jou gees aan die gang te hou en jou te bly motiveer en aan te spoor tot verdere grense! Ons dank behoort verfynd te wees – klein en kosbare individuele garestukkies maar dit maak tog vir jou en soveel om jou ‘n lappieskombers van die troos van Godself! Mag hierdie troos wyd genoeg strek om die te bereik waar dit so broodnodig is. Mag ons almal verkwik word deur dit wat ons saam hier beleef vandag!

Dankie almal wat deelneem aanvandag se verrigtinge. Die meeste se name is reeds in die program ook gedruk.

Marelize Gouws saam met die Trans-Oranje Skool vir Dowes

Joyce Maboe van ROVCC in Plot 175

Altus Moolman en Casper Lourens by begeleiding

Die res is almal lidmate

Elke Genadedag word ‘n ware feesdag vol herinneringe aan hulle wat ons gemeente help bou het sedert 1976. Ons dink aan hulle wat na hul Ewige Woning verhuis het. Ons onthou, met groot dankbaarheid, die heerlike Genade wat die Here oor ons uitstort. Aan God alle eer en heerlikheid tot in ewigheid.

Close Menu