Elke jaar in Mei maand sedert 2005, vier Kameeldrift die heerlike genade wat God oor ons uitgiet deur die jaar. Die gedagte om jaarliks so ‘n dag te vier, is gebore op die gemeentekamp van 2005 waar die tema “Here, ons het genoeg” was. Ons kom as gemeente byeen vir samesang,  begelei deur orrel en trompet.  Ons geniet die talente van sprekers en kunstenaars.  Buite op die kerk se stoep, word uitstallings opgerig om die jaar se tema en/of ons gemeente se aktiwiteite uit te beeld.  Natuurlik geniet ons ‘n ware Kameeldrift fees-ete en kuier gesellig saam.

Hier volg die verskillende temas wat sedert 2005 uitgebeeld is.

2005: DANKBAARHEIDS-OESFEES: HERE, ONS HET GENOEG 

Ons gedenk die dankbaarheid in die natuur, daaglikse brood, arbeid in die kerk, ons besittings, die klein dingetjies, huisgesin en ons persoonlike redding.

2006: GENADE OOK IN “ANDERSHEID” SOOS GEHOORGESTREMDHEID

Hierdie jaar is ons gemeente ook 30 jaar oud. By die NG Kerk Kameeldrift-Oos hou ons ‘n feesfunksie met ‘n Bybelse tema.  Kosse uit die Bybelse tyd word bedien en die dekor beeld dit ook uit. Sondag word ons, knop-in-die-keel, bewus gemaak van hoe kinders met gehoorgestremdheid ook die Here loof met handgebare. Ons uitreik-aksies word in die uitstallings uitgebeeld.

2007: UITLEEF VAN CHRISTELIKE DEUGDE

Die tema van 2 Petrus 1:5-7 word uitgebeeld: beywer julle in deug, kennis, selfbeheersing, lydsaamheid, broederliefde en naasteliefde.

2008: ONS GODGEGEWE TALENTE TOT SY EER GEBRUIK

Die talente wat uitgedeel is aan ons eie gemeentelede word hierdie jaar onder oë geneem. Deelnemers uit eie geledere kleur hierdie dag in.  Skrywers, digters, komponiste, sangers en skilders uit alle ouderdomsgroepe stal hul items uit en maak ook van hierdie dag ‘n fees.

2009: MY ALLERBESTE VIR DIE ALLERHOOGSTE

Hierdie jaar tree Manuel Escorcio op as een van die gaskunstenaars. Uitstallings van verskillende soorte Bybels pryk in die voorportaal.  Buite word die gemeentebeeld uitgestal.

2010: BOU EN GROEI

‘n Gawe-uitstalling word gemaak waar gemeentelede hul gawes en talente beeldend uitstal. Skilders, tekenaars, timmermanne, trofeejagters, naaldwerksters, borduurders, beeldhouers, digters, skrywers, noem maar op, stal uit en neem deel.  ‘n Skyfievertoning oor Namakwaland met gediggies deur Carina Idema saamgestel, het die fees afgerond.

2011: OORWIN OP PAD

Die Efésiërs 5 :10-Wapenrusting word vir hierdie fees as tema gebruik. Lidmate getuig hoe God in hul lewens genade betoon het. Met die wapenrusting van God leef ons met hoop.

2012: VERWONDERING

Ons verwonder ons oor die natuur, volgens Job 38; die kerk: die totstandkoming, aartsvaders en instandhouding; individue: gebeurtenisse in hul lewe en getuienisse; gawes: musiek, poësie, prosa, en beeldende kuns.

2013: GELOOF, LIEFDE, HOOP

Ons gebruik hiervoor die wingerd-tema: Jesus wat die wynstok is en ons die lote.  Waar is ons vandag, en waarheen gaan ons groei?

2014: HOE RAAK ONS GEMEENTE ANDER SE LEWENS AS ONS UITREIK

Sommige van die organisasies wat aan die ontvangkant is van ons uitreik-aksies en betrokkenheid by hulle, het kom vertel hoe hulle die gawes aanwend.

2015: SEWE VERWAGTINGS

  1. Ek sal God eer en aanbid
  2. Ek sal mentors gebruik
  3. Ek sal ‘n straat oorsteek en ‘n verskil maak
  4. Ek en my huis sal die Here dien
  5. Ek sal ‘n lewende steen in die gemeente wees
  6. Ek sal hande vat met mede-Christene
  7. Ek sal rein lewe

2016?

2017: ONS GEMEENTE IS 41 JAAR OUD! LEEF DIE NUWE LEWE!

‘n Groot fees was beplan om hierdie mylpaal in ons gemeente te vier. Die hele naweek word was soos volg ingekleur:   Vrydagaand ‘n dinee, ‘n lawwe Sneeuwitjie en die sewe bergies-konsert met gemeentelede as akteurs en Voices Divine wat ‘n program aanbied.  Saterdagmiddag word skape op die spit gebraai, speletjies gespeel en bome geplant.  Sondag sluit ons die naweek af met ‘n gewyde program, ‘n fees-erediens en ‘n heerlike kuier met oud-gemeentelede.

2018: UITREIK

Ons was baie bevoorreg om hierdie jaar weer ‘n genadedag te vier. Dit is ‘n geleentheid vir ons dank om uit te borrel en ons toewyding om aan die lig te kom. Watter heerlike geleentheid!

Ek glo elke Genadedag is iets wat in jou geheue ingebrand behoort te wees om ‘n hele jaar lank te hou – om jou gees aan die gang te hou en jou te bly motiveer en aan te spoor tot verdere grense! Ons dank behoort verfynd te wees – klein en kosbare individuele garestukkies maar dit maak tog vir jou en soveel om jou ‘n lappieskombers van die troos van Godself! Mag hierdie troos wyd genoeg strek om die te bereik waar dit so broodnodig is. Mag ons almal verkwik word deur dit wat ons saam hier beleef vandag!

Dankie almal wat deelneem aanvandag se verrigtinge. Die meeste se name is reeds in die program ook gedruk.

Marelize Gouws saam met die Trans-Oranje Skool vir Dowes

Joyce Maboe van ROVCC in Plot 175

Altus Moolman en Casper Lourens by begeleiding

Die res is almal lidmate

2019: LEEF MET HOOP: 

God het ons geleiers van Sy genade gemaak, nie opgaarders nie.  Ons moet die gawes waarmee God ons geseën  het, aangee na ander toe.  Genadededag is  ‘n dag waarop ons gemeente onsself verbind om dank aan ons Hemelse Vader te bring vir al die genade wat ons gedurende die jaar ondervind het.  Ja meer as dit, ons deel genadegawes uit aan ander wat nie so gelukkig en bevoorreg is soos ons nie.  Ons vier hierdie feestelike dag met vreugde en dankbaarheid. ‘n Erediens word gehou, musiek en sang maak ‘n groot deel uit van die program en gaskunstenaars tree op.  Hierdie jaar is ons tema:  “LEEF MET HOOP”.

GENADE:  Agtertoekyk en  vorentoe leef    Ben Fourie

Dit is nou bykans tien jaar lank sedert my aorta uitmekaar begin skeur het en ek die eerste vervanging van die aorta-boog beleef het.  Oorleef het.  Nou – tien jaar later – kyk mens terug:  Buikaorta vervang – oorleef

Kroonslagaar verplasing – oorleef

Totale knievervanging met komplikasies – oorleef

Septosemie – oorleef

Aneurismes in die res van die aorta en veral in die regter-aar op pad na my hart toe – oorleef nog steeds

Dit laat mens besef:  Elke dag is nie noodwendig die laaste verwagte dag van my lewe nie.  Elke dag waarop ek wakker word is die eerste dag vir die res van my lewe!  ‘n Nuwe dag waarop ek genade kan beleef en uitleef, uitdeel en bedien!  Nog geleentheid om te preek, te bid, te seën, te sing.  Nog geleentheid om tyd aan my geliefdes te spandeer, aan my vrou, kinders en kleinkinders.    Elke oggend kyk ek of ek nog skaduwee maak, nie in ‘n droom leef nie.  Elke dag kan ek myself opnuut kalibreer vir nog ‘n geleentheid om diens in God se Koninkryk te lewer.  Genade op genade en aan Hom die eer!

Genadegetuienis  Susan Bothma ( Wessie)

(Die berig was aanvanklik bedoel vir publikasie in die Fontein in Mei, maar daar was toe nie geleentheid nie.  Daarom hierdie plasing)

 

Woensdag oggend het ek die voorreg gehad om saam met Susan en Bennie ʼn rukkie saam met ds Ben in die wagkamer van die teater te wag voordat hy ingestoot word. Wat ʼn ervaring was dit nie vir my nie!!  Daar lê ons “groot” ds op ʼn bed….gestroop van alle waardigheid en vrees , in ʼn teaterjassie wat hy nie eers omgee of hulle dit gaan uittrek of nie en ek besef dat hier ʼn baie groot gelowige voor my lê. Selfs na die narkotiseer hom reguit meedeel: “mnr Fourie… jy besef dat jy dalk nie weer gaan wakker word nie” ,is daar so ʼn rustigheid oor hom dat die oomblik byna te groot was. Toe dink ek so by myself… Jesus moes ook so rustig gewees toe Hy sy kruis na Golgota gedra het… net omdat Hy geglo het in die Hemelse Vader. Hier voor my lê ook so ʼn man wat sy kruis sonder vrees dra en so ʼn wonderlike voorbeeld stel vir ons almal wat so maklik kla! Wat n vooreg om deur so ʼn Godsman gelei te kan word. Jou werk hier op Kameeldrift is nog nie afgehandel.

Sterkte ds Ben en Susan…

GENADE:  God sal voorsien!  Filippense 4:19      Corien Fick

Ek en Christo wil graag almal wat ons in gebed dra, bedank! Ons is bewus van GOD in ons lewe, Hy dra ons, gee ons krag en geloof in HOM om elke dag op te staan en die bul (siekte, beproewing, vrees) by die horings te vat. Ons is destyds as jong getroudes getoets deur siekte en kanker,  en ons het in GOD oorwin. Ons sal dit weer doen, deur GOD wat in ons is .

GENADE MET HOOP!

TOPIA – Malawi bybelplasingstoer Junie 2019.

Ons is weer veilig terug in Suid Afrika.  Ons het die 24ste Junie vertrek en die 31ste Augustus teruggekeer.  Die eerste been van ons opleidingsreis was die Bybelplasinguitreik na Malawi wat deur die Nasionale Jeugdeputate en Harversters bediening gereël is.  Dit was ‘n groot logistieke opperasie om al ons kampgoed, skooltafels, boeke en al my TOPIA materiaal en hulpmiddels binne ons stasiewa en op die dakrak te kry.  Die twee aande wat ons oppad is, het ons sommer in ons voertuig geslaap.  As ons die legkaart uitmekaar sou haal, sou ons nie in die oggende betyds saam met die span kon vertrek nie.  Na drie dae se ry is ons by ons kampplek reg langs die Malawi meer.  Ons het ‘n groot tent aangeskaf wat as ons huis en skool moes dien.  Drieuur die oggend staan ons tent en kan Lizanne en die kinders die oggend met skool begin.  Die span was in groepe verdeel.  Elke dag is bybels geplaas, maar een groep het in die kamp agtergebly.  Ek het vernuwing van bybelse dissipelskap met die groepe wat agterbly het, gedoen. In die aande was daar ook geleentheid om na Bybelse, Afrika en Westerse denke te kyk.

Na die bybelplasingstoer is vergaderings met die leiers van die kerke in Malawi en Mosambiek wat deur TOPIA bedien word, gehou.  Toe vertrek ons na Zambië.  Op pad Zambië toe, het ons opnuut God se sorg en voorsienigheid beleef.  Die pad na die grens was toe weens politieke onrus in Malawi.  Ons is gedreig en ons voertuig is met bottels en ‘n baksteen gegooi.  Die pad na die grens was met brandende bande toegemaak.  ‘n Muslim Malawiese Samaritaan het ons tot dit donker was op sy perseel weggesteek.  Toe het hy ons met ‘n ompad tot by die grens geneem.  Ons dank God vir sy beskermimg en bewaring.  Besoek gerus die TOPIA FB blad vir fotos.

TOPIA MEDEWERKER:  Asseblief bid, help met opleiding of maak  ‘n koninkryksbelegging deur Zapper, Snapscan of die TOPIA FNB TJEKREKENING: 62769393712 Takkode: 250655.

Na ons vaste maandelike inkomste benodig TOPIA R16 000 per maand.  Die afgelope maand het ons vir die eerste keer nie hierdie bedrag deur vrywillige bydraes kon opmaak nie.  Ons vra dus mooi of jy nie biddend sal oorweeg om op ‘n vaste maandelikse basis ‘n koninkryksbelegging by TOPIA te maak nie.

AAN GOD AL DIE EER – IN HOM, DEUR HOM EN VIR HOM!

GENADE:  Geskenk van God!  Lorraine Venter

“Genade is ‘n onverwagse geskenk van God wat ons nie kan koop, bewerkstellig of verdien nie. Ons glo in ‘n genadige God wat ons met onvoorwaardelike liefde aanvaar as God se kinders. Ons bely dat God in genade deur Jesus Christus vir ons verlossing skenk en lei deur die Gees. Hierdie genade maak ons vry van sonde en skuld. Dit maak nie saak wie jy is, waar jy vandaan kom, wat jou verlede of omstandighede is nie – God se genade is vir elkeen bedoel. Omdat ons weet dat ons vry van skuld en sonde is, leef ons dan nou ook vanuit God se genade. Ons aanvaar ander sonder oordeel en omarm hulle met Jesus se onvoorwaardelike liefde.”

GENADE:  Elke dag, elke voetstap, hoe klein ookal die treë        Susan Fourie

Om met hoop te leef is om:

Elke dag skoon te begin omdat my  sonde van gister vergewe is;

Elke dag te bid dat die Gees jou kinders en kleinkinders sal lei om reg voor God te leef;

Elke oggend wakker te word en God te dank omdat Ben langs my nog ‘n dag gegun is om te leef;

Elke Sondag te bid dat die Gees sal gee dat Ben die Woord sal bring met: “So sê die Here” en hom sal seën en die harte van mense sal voorberei om dit vir hulself toe te eien;

Elke groot operasie wat Ben ondergaan, te betree met die hoop dat God hom sal bewaar en die wete dat Hy kan. Maar ook, dat as dit nie gebeur nie, God steeds met my sal wees en vrede sal gee;

Elke dag te leef met die wete dat God in beheer is van ‘n aneurisme en nie dokters se voorspellings nie omdat God ons dae tel en bepaal;

Elke keer wanneer jy by ‘n treurende, sit met hoop kan getuig dat al bly die herinneringe aan Elizma daar en die verlange nog steeds na 23 jaar, God die seer met tyd sagter maak en aanvaarding en groei bring;

Elke funksie wat gereël moet word, te bid dat God genoeg hande en tyd sal gee en Hy doen dit elke keer;

Elke damesoggend of koekiebakprojek aan te pak met die wete dat God dit weer sal seën omdat Hy getrou is;

Elke week die Woord te saai onder mense wat minder verstaan as ons – met die hoop dat die boodskap kinderharte sal bereik – en groot die beloning as die oë blink oor die evangelie!

Elke dag slegte nuus oor ons land te hoor en steeds te weet en te glo: God is in beheer ook hier waar alles deurmekaar lyk;

Elke dag elke tree in geloof te gee omdat jy soos ‘n Moses se dat jy nie hiervandaan wil vertrek as God nie met jou gaan nie!

2021: HOE GROOT IS U

Ons as gelowige kinders van God sien die Here se genade, seën en sorg selfs in die kleinste van dinge en gebeure. Niks is vir ons per toeval nie. Met 2021 se genadedag bring ons eer aan God by wyse van ‘n interaktiewe psalmfees as ons dink aan Sy skepping, Sy verbond, Sy verlossing, Sy kerk en Sy troue sorg.

 

Elke Genadedag word ‘n ware feesdag vol herinneringe aan hulle wat ons gemeente help bou het sedert 1976. Ons dink aan hulle wat na hul Ewige Woning verhuis het. Ons onthou, met groot dankbaarheid, die heerlike Genade wat die Here oor ons uitstort. Aan God alle eer en heerlikheid tot in ewigheid.