kerkkameeldrift@gmail.com | +27 12 819 1424

Die Fontein - Nuusbrief

20 Januarie 2019

Oggenddiens. Ds Ben Fourie Ek leef!

Lees:  Kolossense 1:9-23

Teks:  Kolossense 1:18

Tema:  Lewendgemaak en verkwik!

Sing:

Vooraf:           Lied 159:1,2

Lof:                 Ps 146-1:1,5

Wet:                Ps 25-1:2

Voor preek:    Lied 415:1,2

Slot:                Sb 14-2

Amen:                        Sb 13-3

 

Aand:  Ons leer – Die geseëndes!

Lees:  Jesaja 43:1-13

Teks:   Matteus 5:4

Tema: Salig en geseënd omdat ons na God toe vlug!

Sing:   Ps 104-1:1,16,17 (p 512)

Ps 42-1:1,3,5  (p 214)                                             

Ps 46-1:1,2  ( p 236)

Sb 13-3

…Lief en Leed….van huis tot huis….

  • Alta Duvenage se ma is Maandag begrawe
  • Kobus van der Merwe se ma word Maandag begrawe. Sterkte vir hom en Marlise
  • Kobus se skoonma is ook terminaal siek

Langdurige lyding:

Rita Horn; Minke Labuschagne; Elize van Rooyen;  Daleen Venter; Sue Kruger;  Sarel Pretorius;  Werner Nel; Yuverna Venter

 

Genadeplaas

13 Januarie 2019 besoek

VERJAARSDAE: Die week 20 - 26 Januarie 2019

   

Leané Van Wyk         20/01   

Olivier Slabbert     20/01 

Annette Pienaar   21/01 

Stefan Badenhorst    22/01   

Henco Müller     23/01   

David Badenhorst  24/01 

Pieter Du Plessis     24/01 

Janny Schutte    24/01 

Luan Richardson   25/01 

Kariena Marais    25/01 

Mattjew Pretorius    25/01   

Kobus Schalekamp  26/01 

Sean MacLean    26/01

Poortbroodjies

Wyk 15 is verantwoordelik vir die broodjies 23 en 30 Januarie 2019

Sonitus

Blok 1 (Wyke 2, 4, 12 en 16) is verantwoordelik Januarie – Maart 2019

Blok 2 (Wyke 7, 8, 11 en 14) is verantwoordelik April – Junie 2019

Blok 3 (Wyke 6, 10, 13 en 15) is verantwoordelik Julie- September 2019 

Blok 4 (Wyke 1, 3, 5, 9) is verantwoordelik Oktober – Desember 2019

Katkisasie –

Wyk 7, Les 1

Voorskoolse klas:  

Thea Hewit Les 1.

 

Nederlandse Geloofsbelydenis

Artikel 2: DIE MIDDELE WAARDEUR ONS GOD KEN

Ons ken Hom deur twee middele:

  • Ten eerste deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld. Dit is immers voor ons oë soos ‘n mooi boek waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is wat ons die onsigbare dinge van God, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, duidelik laat sien, soos die apostel Paulus sê (Romeine 1:20). Al die dinge is genoegsaam om die mense te oortuig en hulle alle verontskuldiging te ontneem.
  • Ten tweede maak Hy Hom deur sy heilige en Goddelike Woord nog duideliker en meer volkome aan ons bekend en wel so veel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is om tot sy eer en tot die saligheid van hulle wat aan Hom behoort.

 

 

Close Menu
Clef two-factor authentication