Die Fontein – nuusbrief

Eredienste 18 Februarie:

Oggend: Ek glo!

Lees:   Psalm 2

Teks: Psalm 2:4-6

Tema: Voor die Here met heilige ontsag!

Sing:  

Lof                          Ps 33:1,6 (Totius)

Belydenis             Sb 12-3:1,2

Wet                       Ps 119:25,26 (Totius)

Preek                    Ps 2:3 (Totius, 2e melodie)

Tafel voorberei Ps 81:1, 12 (Totius), sittende

Aan tafel Ps 116 (Totius)

Tafels wissel Ps 99 (Totius)

Slot Sb 2-2:1

Amen Sb 13-3

Nadink oor die preek:

Hoe versterk hierdie Psalm jou op jou pad die toekoms in?

Hoe is my geloof vandag deur die Nagmaal versterk?


 

Aand: Nabetragting

Lees: Psalm 2

Teks: Psalm 2:10-12

Tema: Christus die gesalfde koning – salig in sy skaduwee

Sing:

Lof                            Ps 92:6,7

By preek                 Ps 2:4,6

Slot                           Ps 103:1, 2

Amen                      Skb 13-3

Nadink oor die preek:

Hoe toon ek die wysheid en insig wat hierdie Psalm vereis?

Hoe word ek aangespoor deur die “salig is jy” uitspraak in die Psalm?

 


Ek glo! Reeks preke

 

Teks:               Esra 8:21-23

Tema:              Praktiese geloof vir my werk en my pad

 


…Lief en Leed….van huis tot huis….

  • Jan Horn het brandwonde opgedoen
  • Oom Dries en tannie Nelie van der Schyff se dogter word nog steeds verpleeg.
  • Susan Bothma (Wessie) sterk tuis aan na haar knievervanging
  • Celliers Enslin word steeds in Montana Intensiewe sorgeenheid verpleeg. Hy het Maandag ‘n groot operasie ondergaan waar aan sy long gewerk is.
  • Dries de Klerk het ‘n knievervaningsoperasie ondergaan in die Zuid Afrikaanse Hospitaal.
  • Tannie Marie van Zyl – een van ons nuwe lidmate – is nou al ‘n geruime tyd in die intensiewe sorgafdeling in die Wilgers Hospitaal. Ons bid vir Lihanna Greeff (haar dogter) en Fanie asook Keshnie Manicum baie sterkte toe in haar versorging.

Langdurige lyding:

Rita Horn; Minke Labuschagne; Elize van Rooyen; Hennie Enslin;  Daleen Venter


VERJAARSDAE 18 Feb – 24 Feb

Dirk Hamelink               19/02/1999

Elize Van Rooyen           22/02/1960

Hennie Enslin                  23/02/1945

Roelien Malan                 19/02/1997

Kotie Enslin                     18/02/1982

Rachel Roets                   20/02/1945

Saskia De Klerk              23/02/2004

Tanya Vorster                 19/02/1992

Raymond Hewitt          22/02/1966

 

*BAIE GELUK AAN JULLE*


Wat gebeur hierdie week ?

Poortbroodjies

Wyk 14 is verantwoordelik om Woensdag 21 en 28 Februarie toebroodjies voor 9 uur by die Poort Laerskool af te lewer. In die saal is plastieksakkies.

Sonitus

Blok 1 (Wyke 4, 6, 8 en 16) is verantwoordelik Januarie tot Maart 2018

Bybelstudies

  • Dinsdag: 19h30 by die pastorie
  • Woensdag: 9h00 by Zambezi Aftree-oord
  • Donderdag om 19h00 Pieter Venter