Die Fontein – nuusbrief week 22 – 28 OKT 2017

 

nuusbrieflogo

images-biddende-hande

Lief en Leed  – Van huis tot huis …

  • Zelda Horn word eerskomende Donderdag aan haar mond geopereer

Langdurige lyding:

Rita Horn; Minke Labuschagne; Elize van Rooyen; Hennie Enslin;  Daleen Venter


Predikant se program in hooftrekke.

Huisbesoek op aanvraag deur die predikant, ouderling of diaken, kontak 082 7454117 of SMS of 012 819 1181 of ds@kameeldrift.co.za  Die normale huisbesoekprogram gaan voort, maar bg is bedoel vir enigeen wat ter enige tyd die predikant wil ontmoet.

Maandag: Studeerkamer; kleedrepetisie Uit Diep van Donker Nagte

Dinsdag: Klasse te Mukhanyo Theological College; Finale kleedrepetisie Uit Diep van Donker Nagte

Woensdag: Bybelstudie; Studeerkamer; optrede Uit Diep van Donker Nagte

Donderdag: Studeerkamer; optrede Uit Diep van Donker Nagte

Vrydag: Studeerkamer; optrede Uit Diep van Donker Nagte

Saterdag: optrede Uit Diep van Donker Nagte


 Eredienste  Sondag

Oggend: Leef jou nuwe lewe!

Lees: I Korintiërs 2

Teks: I Korintiërs 2:12

Tema: Geesgedrewe oortuiging tot Reformasie

Lof: Ps 84:5,6 (p 425)

Belydenis: Ps 9:1,7 (p 36)

Wet: Ps 38:8,17 (p 191)

Gebed: Lied 593:2,3

Slot: Lied 434:1,2

Amen: Skb 13-3

 

*******************************************************

Aand:       Dankdiens.

Kom ons bid

Lees: Efesiërs 2:11-3:13

Teks: Efesiërs 3:10

Tema: Die kerk, vir wie gebid word, is die biddende getuie

Lof : Ps 92:6,7

Voor preek: Lied 478:1

Slot: Lied 464:4

Amen Sb 13-3


 

verjaarsdagwenseVerjaarsdae Sondag 22- 28 October 2017

 

SCHONKEN OLIVIER 22/09/1981

DU PLESSIS DE WET 22/09/1989

BUURKE LUKAS 23/09/1979

MARAIS BARBARA 23/09/1946

ENGELBRECHT PIET 24/09/1974

VAN DER MERWE RIA 24/09/1960

PRETORIUS RIËTTE 25/09/1987

PISTORIUS RONEL 27/09/1953

BUYS TERTIUS 28/09/2001

KOEKEMOER NICK 28/091943

VAN WYK RENEÉ 28/09/1983

GOUWS DALEEN 28/09/1984

DU PLESSIS PIETER 28/09/1971

Baie geluk aan julle!