Dringend!
 
NEEM ASB KENNIS.
 
Ons wil graag op hierdie wyse die beginsel van
Rom13: 1- 7 nakom in ons eie ondersteuning van die regering in die bekamping van die virus. Hierin volg ons graag die leiding van ons eie kerke se Deputate Owerheid se skrywe.
 
 
Daar sal GEEN dienste wees agv “lock down”nie, ds Ben Fourie sal via Whatsupp vir ons dagstukke aanstuur asook Sondae se leesstuk per Webblad.

Lief en Leed...

    • Langdurige lyding:

    Rita Horn; Minke Labuschagne; Elize van Rooyen;  Sue Kruger;  Annemarie Snyders

 

Poortbroodjies: Geen agv skool wat gesluit is

Sonitus

Blok 1 is verantwoordelik Januarie – Maart 2020

Blok 2 is verantwoordelik April – Junie 2020

Blok 3 is verantwoordelik Julie- September 2020

Blok 4 is verantwoordelik Oktober – Desember 2020