kerkkameeldrift@gmail.com | +27 12 819 1424

Die Fontein - Nuusbrief

Sondag 16 September 2018 - Ds Ben Fourie

Oggend:  Ek glo!

Lees: Jesaja 66

Teks:   Jesaja 66:1,2

Tema: God is groot en wil so gedien word!

Lof:                 Psalm 89:1,6

By Wet:          Psalm 66:8

Voor preek:    Psalm 99:1,2,5

Slot:                Psalm 103:1,6,11

Amen             Sb 13-3

 

Nadink oor preek:

Hoe leef ek onder die indruk van God se grootheid?

Hoe voorkom ek dat ek moedeloos raak?

 

Aand:  Ons leer

Lees: Galasiërs 5:2-26

Teks:   Galasiërs 5:6

Tema: Geloof in teorie of praktyk?

Lof:                 Ps 105:1,2

Voor preek:    Ps 40:4,5 

Slot:                Ps 34:6,7

 Amen             Sb 13-3

 

Nadink oor preek:

Hoe kan ek persoonlik seker maak dat ek uitvoering gee aan die positiewe eise soos in hierdie preek gestel?

Hoe kan ek mense om my aktiveer om erns te maak hiermee?

…Lief en Leed….van huis tot huis….

  • Yuverna Venter is verlede week in die Kloof Hospitaal geopereer en is nog steeds daar in Intensiewe sorg

Langdurige lyding:

Rita Horn; Minke Labuschagne; Elize van Rooyen; Daleen Venter; Sue Kruger, Ina du Plessis

VERJAARSDAE 23 Sept - 13 Okt 2018

Lukas Buurke   23/09        

Barbara Marais   23/09     

Riëtte Pretorius   25/09    

Ronel Pistorius   27/09 

Tertius Buys   28/09 

Pieter Du Plessis   28/09 

Daleen Gouws   28/09 

Nck Koekemoer   28/09 

Reneé Van Wyk   28/09 

Marinda Van Deventer   29/09 

Flip Schutte  29/09

Fanie Venter   01/10

Ohna Kruger   01/10

Heinrich Loock 02/10

Naomi  Buurke 03/10

Huibert vd Stoep  3/10

Marco Vorster 03/10

Ansie Du Plessis 04/10

Joan Kotze 04/10

Adam Loock 04/10

Megan Kruger 05/10

Miguel vd Merwe 06/10

Lucy Van Deventer 06/10

Fanus vd Walt 06/10

Ria vd Linde 08/10

Kobus Vorster 08/10

Tanja Nel 09/10

Poortbroodjies

Wyk 10 is verantwoordelik om Woensdag 26 Setptember en 10 Oktober toebroodjies voor 9 uur by die Poort Laerskool af te lewer. In die saal is plastieksakkies.

Sonitus

Blok 3 (Wyke 1, 9, 10 en 13) is verantwoordelik Julie- September 2018 

Blok 4 (Wyke 3, 5, 12, 14) is verandwoordelik Oktober – Desember 2018.

Bybelstudie – 

Dinsdag om 19h30 by die pastorie:  Ons behandel die boek 2 Konings

Woensdag om 9h00 by Zambezi aftree-oord.  Ons behandel genesings in  die reeks oor die wonders van Jesus in die Evangelies.

Katkisasietoesig vandag: Geen agv langnaweek

Belydenisklas Dinsdagaand om 18h00

Voorskoolse klas: Geen agv langnaweek

Close Menu
Clef two-factor authentication