kerkkameeldrift@gmail.com | +27 12 819 1424

Die Fontein - Nuusbrief

  

Sondag 10 Maart 9h00

Ds Ben Fourie

Ek leef!

Lees:  Lukas 12:22-34

Teks:  Lukas 12:23

Tema: Die lewe is …

Toetrede:      Lied 171:1

Lof:              Ps 48:1,2

          Na Wet:        Ps 138:1

By gebed:     Sb 17-1:1,6

Slot:             Sb 14-2

Amen           Sb 13-3

 

Nadink oor die preek:

 • Waaroor is jy nie meer besorgd nie as jy dink oor hierdie preek?
 • Waaraan wil jy jou energie en tyd beter spandeer?
 • Wat bid jy hieroor?

 

Aand: 18h30 Ds Ben Fouire

Ek leer: Die Saligsprekinge

Lees:  Hebreërs 12:4-29

Teks:  Matteus 5:9

Tema:Vrede vir die vredemakers

Sing:   Lof               Ps 122:1,2 (p 610)

          Gebed          Ps 119:59, 62 (p 597)

          Slot              Ps 128:1,4 (p 627)

Amen           Sb 13-3

 

Nadink oor die preek:

 • Wat is vir jou die verskil tussen jou as vredesoeker en vredemaker?
 • Wat is die uitkoms en genade vir jou werd?
 • Wat bid jy hieroor?

Vergaderings 

Die Week

Sondag   10 Maart:              10h15  –   Paasprogramkomitee

Sondag   10 Maart:              19h15  –   Genadedagkomitee

Sondag   10 Maart:              10h30—   Blok 2 beplanning en braai (wyke 2, 4 ,12, en 16)

                                                            (bring eie vleis, drinkgoed en slaai.  Laat weet asb wie kom  eet en wie kom vergadering toe)

Maandag  11 Maart :            19h00  –  Dopperspelekomitee

Maandag  11 Maart :            19h00  –     Kuierfunksiekomitee(geskuif vanaf 4 Maart)

…Lief en Leed….van huis tot huis….

  • Liezel van der Merwe se enigste sus is Maandag oorlede na ‘n motorfietsongeluk. Ons dink aan die familie!
  • Tannie Annelie Lampen is in Montana Hospitaal opgeneem vir behandeling.
  • Elize van Rooyen gaan voortaan elke 2e dag moet ingaan hospitaal toe vir dialise. Sy het die week erge ongemak ervaar.
  • Ria Klngberg was die week in Zuid Afrikaanse Hospitaal vir behandeling.
  • Johnny Chamberlain se broer verduur nog erge ongemak en pyn in die hantering van sy kanker. Ons dink aan die familie.
  • Ds Ben ondergaan Woensdag ‘n prosedure aan sy hart in Montana Hospitaal.
  • Olivier en Geraldene Schonken verhuis na Vienna in Oostenryk. Olivier is reeds weg en dit is vandag Geraldene en die kinders se laaste dag by ons. Ons bid hulle baie seën toe in hulle nuwe omstandighede. 
 • Langdurige lyding:

 

Rita Horn; Minke Labuschagne; Elize van Rooyen; Daleen Venter; Sue Kruger; Sarel Pretorius; Werner Nel

Langdurige lyding:

Rita Horn; Minke Labuschagne; Elize van Rooyen;  Daleen Venter; Sue Kruger;  Sarel Pretorius;  Werner Nel

 

VERJAARSDAE: Die week 10 Maart - 6 April

Poortbroodjies

Wyk 03 is verantwoordelik vir die broodjies 6 en 13 Maart 2019

Sonitus

Blok 1 (Wyke 7, 8, 11 en 14) is verantwoordelik Januarie – Maart 2019

Blok 2 (Wyke 2, 4, 12, 16) is verantwoordelik April – Junie 2019

Blok 3 (Wyke 6, 10, 13 en 15) is verantwoordelik Julie- September 2019 

Blok 4 (Wyke 1, 3, 5, 9) is verantwoordelik Oktober – Desember 2019

Katkisasie –

Wyk 13 Les 7

Kinderbegeleiding vandag:

Yolana Perreira Les 7

Nederlandse Geloofsbelydenis

Artikel 8,9: GOD IS EEN WESE EN ONDERSKEIE IN DRIE PERSONE

Ons glo volgens hierdie waarheid en hierdie Woord van God in ‘n enige God, een enige wese, in wie drie Persone is, naamlik die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat in werklikheid en in waarheid en van ewigheid af onderskeie is volgens die eienskappe wat Hulle nie met mekaar deel nie.

Die Vader is die oorsaak, oorsprong en begin van alle sigbare en onsigbare dinge.

Die Seun is die Woord, die Wysheid en die Beeld van die Vader.

Die Heilige Gees is die ewige Krag en Mag wat van die Vader en die Seun uitgaan.

Nogtans volg uit hierdie onderskeiding nie dat God in drie gedeel is nie, aangesien die Heilige Skrif ons leer dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees elkeen sy eie selfstandigheid het, deur sy eienskappe op so ‘n wyse ondeske dat hierdie drie Persoon slegs een enige God is. Dit is dus duidelik dat die Vader nie die Seun en die Seun nie die Vader is nie; eweneens dat die Heilige Gees nie die Vader en ook nie die Seun is nie. Nogtans is hierdie Persone, wat so onderskeie is, nie gedeel nie en ook nie onderling vermeng nie. Want die Vader en die Heilige Gees het nie vlees aangeneem nie, maar slegs die Seun. Die Vader was nooit sonder sy Seun of sy Heilige Gees nie, want al drie is van gelyke ewigheid af in een en dieselfde wese. Daar is nie ‘n eerste of ‘n laaste nie, want al drie is een in waarheid, mag, goedheid en barmhartigheid.

Close Menu
Clef two-factor authentication