Die Fontein – nuusbrief week 3 Des 2017 – 20 Januarie 2018

 nuusbrieflogo


 Lief en Leed  – Van huis tot huis …images-biddende-hande

Ria van der Merwe is in die Steve Biko Hospitaal opgeneem vir behandeling.

Baie geluk aan Werner en Tanya Nel wat vandag hulle baba doop.   Ook geluk oupa en ouma Roland en Ria Klingberg.

Baie geluk aan Jaco van der Walt en Tiaan Fick wat vandag in die diakensamp bevestig word.

 

  • Langdurige lyding:

Rita Horn; Minke Labuschagne; Elize van Rooyen; Hennie Enslin;  Daleen Venter


Predikant se program in hooftrekke.

Huisbesoek op aanvraag deur die predikant, ouderling of diaken, kontak 082 7454117 of SMS of 012 819 1181 of ds@kameeldrift.co.za  Die normale huisbesoekprogram gaan voort, maar bg is bedoel vir enigeen wat ter enige tyd die predikant wil ontmoet.
Die belydeniskamp word gehou vanaf 9-14 Desember!

Verlof:

DS Ben is met verlof 18—23 Desember 2017

Kantoor gesluit 25 Des—2 Januarie 2018

Ds Ben woon die Nasioanale Sinode by vanaf 9—19 Januarie 2018

 


Erediens:

Oggend:

3 Desember 2017
Leef jou nuwe lewe!

Lees:          Johannes 4:1-26

Teks:             Johannes 4:23-24

Tema: Kom ons bou – in gees en waarheid. Dink nuut!

Sing:

Lof:                                      Lied 184:1,3

By verootmoediging:       Ps 40:4,5 (p 205)

Voor preek:                       Ps 80:1 (p 409 – 2001)Slot: Sb 2-2:1

Amen                                  Sb 13-3

**************************************************************************************************

Aand:

Ruildiens. Ds Attie Venter van Pretoria-Annlin sal hier die diens lei


10 Desember 2017

Oggendiens: 09h00 Prop Marnus Venter

Aanddiens:   18h30 Prop Marnus Venter

Diensbeurt: 3, 4

Teekskink: 15, 16

Kollekte: GKSA Jeugsorg

 

16 Desember 2017 NG Kerk -Kameeldrift

Oggendiens: 08h15 Dr Willem Pretorius

 

17 Desember 2017

Oggendiens: 09h00 Ds Ben Fourie

Aanddiens:   18h30 Ds Anton Dednam

Diensbeurt: 5, 6

Teekskink: 17, 18

Kollekte: Instandhouding

 

24 Desember 2017

Oggendiens: 09h00 Ds Ben Fourie

Aanddiens:   18h30 Ds Ben Fourie

Diensbeurt: 7, 8

Teekskink: 1, 2

Kollekte: GKSA Sustenstasiefonds

 

25 Desember 2017 Kersdag

Oggendiens: 09h00 Ds Ben Fourie

 

31 Desember 2017

Oggendiens: 09h00 Ds Ben Fourie

Aanddiens:   18h30 Ds Ben Fourie

Diensbeurt: 9, 10

Teekskink: 3, 4

Kollekte: Bystandsfonds vir Diakonie

 

07 Januarie 2018

Oggendiens: 09h00 Ds Ben Fourie

Aanddiens:   18h30 Ds Ben Fourie

Diensbeurt: 11, 12

Teekskink: 5, 6

Kollekte: Instandhouding

 

14 Januarie 2018

Oggendiens: 09h00 Ds Ben Fourie

Aanddiens:   18h30 Ds Ben Fourie

Diensbeurt: 13, 14

Teekskink: 7, 8

Kollekte: Emeritaatsfonds

 


 

verjaarsdagwenseVerjaarsdae Sondag 

3 Des 2017 – 20 Januarie 2017

 

DESEMBER

HANTIE SCHUTTE              04/12

LINDIE MARÉ                       06/12

LOURENS AUCAMP            07/12

BRONWIN GOUWS             07/12

CHARLOTTE SCHUTTE     09/12

WERNER NEL                      09/12

LIEZELDA DU PLESSIS     10/12

DAAN SMIT                           10/12

JOHNNY CHAMBERLAIN 10/12

MARELIZE MARé                12/12

GERHARD BOTHA              13/12

CHRIS HOUGH                    14/12

LULU NAUDE                      14/12

CHARMAINE VD WESTHUIZEN 15/12

JD SMIT                                 16/12

LINA BUURKE                     16/12

RIANI ENGELBRECHT      17/12

ELEANOR ERASMUS         17/12

NOLENE DE BEER              17/12

SUSAN KRUGER                 17/12

MINETTE MALAN              17/12

STOFFEL VD MERWE       18/12

MAGTELD THERON          19/12

DRIES JV VUUREN           21/12

TOM MULLER                    21/12

MARINDA BRINK             22/12

CHRIS SCHUTTE              25/12

NELIE VD SCHYFF           27/12

RUBEN ALEXANDER      28/12

NANDI KRUGER              29/12

JANUARIE

CARLI VORSTER              01/01

ADELLE LABUSCHAGNE   03/01

SUE KRUGER                     05/01

WARREN ALEXANDER  07/01

JAN HORN                         07/01

ANTOINETTE MACLEAN 07/01

WIAN HORN                     07/01

ROZAHN VAN BILJON  07/01

MINA BUYS                      08/01

MIEMIE VD MERWE     15/01

DOUW KRUGER             15/01

ANNIE MARÉ                  15/01

YOLANDI PEREIRA      16/01

JAC MARAIS                   16/01

ARINA AUCAMP           16/01

LEANE VAN WYK         20/01

OLIVIER SLABBERT    20/01

 

                           ∗BAIE GELUK AAN JULLE!!!