kerkkameeldrift@gmail.com | +27 12 819 1424

1 Maart 2020

Oggenddiens om 9h00   

Ds Ben Fourie

 Lees:          Deuteronomium 28:1-14

Teks:           Deuteronomium 28:2

Tema:        Kyk net hoe deurtrek is ons van die seën van die Here!

 

Sing:

Vooraf: Lied 284:1,2,3

Lof: Ps 84-1:1,3

By Wet: Lied 250:1,2,5

Voor preek: Sb 1-1:1,2,5

Slot: Lied 488:1,2,3,4,5

Amen: Sb 13-3

 

Lief en Leed...

Van huis tot huis

Ons bid vir almal wat operasies ondergaan het of tuis aansterk of nog vir ‘n operasie in die komende week moet gaan Gods seën op ‘n spoedige herstel toe …

  • Ons dink intens en met diepe erns aan die van Wyk familie na Peet Dinsdagoggend vroeg dood is en Rita beseer in ‘n aanval op hulle in hulle huis. Rita het die week in die hospitaal deurgebring.  Die begrafnis sal waarskynlik Donderdag gehou word.
  • Ons leef mee met die Pienaars – Braam en Annette – en die De Vriese (Ruud en Lizette) na tannie Daleen Venter se dood en begrafnis die afgelope week.  Tannie Daleen was Braam se ma.

   

  Langdurige lyding:

  Rita Horn; Minke Labuschagne; Elize van Rooyen;  Sue Kruger;  Annemarie Snyders

   

VERJAARSDAE:

Hartlike gelukwense met jul verjaarsdae

Stephan   Horn            1 Maart                               

Elize Van Der Walt      1 Maart                               

Fanrich Hough             3 Maart    

Magriet Smit                3 Maart 

Lollie Schutte              4 Maart 

Dave Maré                   5 Maart 

Sean O Leary              5 Maart

 

Baie geluk aan julle, mag julle ‘n besonderse bederf daggie hê ….

                           

Poortbroodjies: Wyk 06, 4 Maart 2020

Sonitus

Blok 1 is verantwoordelik Januarie – Maart 2020

Blok 2 is verantwoordelik April – Junie 2020

Blok 3 is verantwoordelik Julie- September 2020

Blok 4 is verantwoordelik Oktober – Desember 2020

Katkisasie:

Wyk 5 les 5

Kinderbegeleiding vandag:

Janien van der Walt Les 5

Belangrike datums die kwartaal;

 • 1 Maart                60+ Kuier 
 • 5 Maart                Sustersbyeekoms Blok 1
 • 7 Maart                Susterssaamtrek (Intiem met God)
 • 8 Maart                Blok 2 beplanning en braai
 • 12 Maart              Manne-aand
 • 14 Maart              Sustersfondsinsameling 

 

Maart  belangrike datums:

1 Maart                      19h30         Gemeentekampkomitee

                                    19h15         Kersprogramkomitee

2 Maart                      19h00          Finanskomitee

                                  19h00           Verkopingskomitee

8 Maart                      10h15           Paasprogramkomitee

                                   19h15           Genadedagkomitee

9 Maart                      19h00           Dopperspelekomitee

15 Maart                    10h15          OG Langdurige lyding

16 Maart                    19h00          Verkopingskomitee

22 Maart                    19h00           Kuierfunksiekomitee

 

Close Menu