kerkkameeldrift@gmail.com | +27 12 819 1424

Oggenddiens

Sondag 10 November 2019 

9h00 Ds Ben Fourie

Lees: Genesis 24:34-66

Teks:   Genesis 24:50-51

Tema: Ek leef … volgens God se plan

Sing:              

Vooraf:                       Lied 284:1,2,3

Lof:                             Ps 84-1:1,3

By Wet:                      Lied 250:1,2,5

Voor preek:                Sb 1-1:1,2,5

Slot:                            Lied 488:1,2,4,5

Amen:                        Sb 13-3

Nadink oor preek:

*           Hoe verras God jou deur Sy planne vir en met jou?

*           Hoe aanvaar jy die Here se wil oor en vir jou en jou mense?

Die sakrament van die Heilige Nagmaal word volgende Sondag hier in ons gemeente gevier. 

Die gemeente-ete is om 11h30 hier inb die Kleinsaaltjie en op die stoep. 

Bring saam:  ‘n bord koue vleis, ‘n bak slaai, jou piekniekmandjie en drinkgoed. 

Blok 4 se susters verskaf nagereg.

Aanddiens

Sondag 10 November 2019

18h30 Ds Ben Fourie

Ons leer uit die Bergprediaksie

Lees:  Matteus 6:19-24

Teks:   Matteus 6:22

Tema: Fokus in jou lewe in die Koninkryk van God!

Sing:  

Lof:                 Psalm 100:1-4

 Voor preek     Sb 11-4:1,2   

Slot                 Sb 17-1:1,2,6

 Amen             Sb 13-3

 

Nadink oor preek:

*           Hoe realisties is dit vir jou om te bid vir dit wat jy nodig het?

*           Hoe kan mens volhard hierin?

Lief en Leed...

Van huis tot huis

  • Elize van Rooyen sterk nog tuis aan na sy uit die hospitaal ontslaan is.
  • Brenda Swart het Maandag ‘n operasie aan haar elmboog ondergaan.
  • Dries de Klerk het Dinsdag ‘n operasie aan sy skouer ondergaan.
  • Ons is saam met Marleen van der Walt en Michelle van Biljon baie dankbaar vir die kombi wat hulle geskenk ontvang het vir Dynamic Women for Christ se werk by die Daycare Centre.
  • Ons leef mee met ds Andries Myburg se familie na sy oorlye Woensdagnag.
  • Langdurige lyding:

  Rita Horn; Minke Labuschagne; Elize van Rooyen;  Daleen Venter; Sue Kruger;    Werner Nel;  Annemarie Snyders

 

Predikant se program in hooftrekke. 

Huisbesoek op aanvraag deur die predikant, ouderling of diaken, kontak 082 7454117 of SMS of 012 819 1181 of ds@kameeldrift.co.za Die normale huisbesoekprogram gaan voort, maar bg is bedoel vir enigeen wat ter enige tyd die predikant wil ontmoet.

Maandag: Studeerkamer;  Volwasse kategese

Dinsdag:   Voorbereiding Streeksinode

Woensdag:  Bybelstudie;  Deputate Beplanning Streeksinode;  Breë kerkraad en ouderlinge vergader

Donderdag:  Studeerkamer;  Huwelikskategese

Vrydag: Studeerkamer

 

Nederlandse Geloofsbelydenis

Artikel 30:  DIE REGERING VAN DIE KERK

Ons glo dat hierdie ware kerk ooreenkomstig die geestelike bestuurswyse wat ons in die Here ons in sy Woord geleer het, geregeer moet word.  Daar is naamlik dienaars of herders wees om die Woord van God te verkondig en die sakramente te bedien;  ook ouderlinge en diakens om saam met die herders die kerkraad te vorm.  Deur hierdie middel moet hulle sorg dra dat die ware godsdiens onderhou, die ware leer oral versprei, die oortreders op geestelike wyse vermaan en in toom hou en die armes en bedroefdes ook volgens hulle nood gehelp en getroos word.  Op hierdie wyse sal alles in die kerk behoorlik en ordelik geskied wanneer betroubare persone gekies word ooreenkomstig die voorskrif wat die apostel Paulus in die brief aan Timoteus gee (1 Tim 3).

 

Bybelstudies

Ons program van Bybelstudies hierdie week. 

Woensdagoggend by Zambezi aftree-oord:  Handelinge.  Ons sluit af vir die jaar.

Saterdag Mannebybelstudie Cullinan: Die het Saterdag vir die jaar afgesluit.

 

UNIEKE KERKLIKE TERME

Daar is sekere woorde wat ons in die kerk gebruik en dit is nogal taal wat ons nie sommer buite die kerk gebruik nie.  Ons gee weekliks ‘n kort verduideliking van sulke woorde.  As daar woorde is wat jy opgeklaar wil hê, gee dit asseblief deur aan ds Ben.

Vandag se woord: Belydenisaflegging

Belydenisaflegging.  Die oomblik as persone vra om ondersoek te word op die regte oomblik en tyd daarvoor, kan hulle volwasse lidmate word.  Hulle word deur die ouderlinge in gesprek gelei om vas te stel wat hulle geloofsoortuiging is en hulle graag lidmate van die gemeente wil word. So ‘n lidmaat se naam verskyn dan in die lidmaatregister.  Hulle het vrye toegang tot al die lidmaatvoorregte in die kerk: kiesreg, doop, Nagmaal. 

Volgende keer: Koster

 

VERJAARSDAE: Die week 10 - 16 Nov 2019

Swannie  Swanepoel       10 Nov                                   

Hannie Fourie                  11 Nov                                    

Carel Boshoff                   12 Nov

Karin Kruger                    13 Nov 

Veronica  Van Wyk           14 Nov

Baie geluk aan julle, mag julle ‘n besonderse bederf daggie hê ….

 
 
 
                      

Poortbroodjies: Wyk 01, 13 en 20 November 2019

 

Sonitus

Blok 1 (Wyke 7, 8, 11 en 14) is verantwoordelik Januarie – Maart 2019

Blok 2 (Wyke 2, 4, 12, 16) is verantwoordelik April – Junie 2019

Blok 3 (Wyke 6, 10, 13 en 15) is verantwoordelik Julie- September 2019 

Blok 4 (Wyke 1, 3, 5, 9) is verantwoordelik Oktober – Desember 2019

Katkisasie:

Afsluiting

Kinderbegeleiding vandag:

Paula Blom- Afsluiting

Close Menu