kerkkameeldrift@gmail.com | +27 12 819 1424

Die Fontein - Nuusbrief

Sondag 17 Junie 2018

Oggend:  Prop Marnus Venter  

Lofpsalm: Ps. 33 1-2

Geloofsbelydenis van Nicea

Tien Gebooie

Antwoord op die Wet: Sb. 9-3:1,2

Gebed

Skriflesing: Lukas 3

Woordbediening: Die Duif-agtige Gees!

Gebed

Kollekte: Instandhouding

Wegstuurlied: Ps. 105:1-2

Amen

Aand: Prop Marnus Venter

Lofpsalm: Sb. 2-4:1-3

Gebed

Lied ter voorbereiding: Ps. 25: 2-4

Skriflesing: Matteus 6:7-13; 2 Korintiërs1:12-24

Woordbediening: Tema: Amen- Danksy Jesus, n woordjie propvol betekenis!

Gebed

Kollekte

Wegstuurlied: Sb. 10-2

Amen

Skool sluit 22 Junie tot 17 Julie 2018

Daar is nie tydens skoolvakansies ‘n Fontein wat gedruk word  nie.!

Vir die wat met verlof gaan, ry veilig en geniet die vakansie!

Kantoor sal gesluit wees 18 tot 22 Junie en 4 Julie tot 12 Julie 2018

…Lief en Leed….van huis tot huis….

  • Linda Steenkamp is steeds tuis met haar herstelproses na die rugoperasie.
  • Ria van der Linde sterk nog aan na haar operasie aan haar arm.

 

Langdurige lyding:

Rita Horn; Minke Labuschagne; Elize van Rooyen; Daleen Venter; Sue Kruger

VERJAARSDAE 17 Junie tot 21 Julie

Elizna Van Staden                 19/06/1995           

Sarel  Minnaar                      20/06/1959                         Hannes Booysen      21/06/1950                                

Alta Duvenage                      21/06/1953                          Erwin Hewitt          21/06/2006

Cj Schutte                              21/06/2010                          Lihanna Greef        22/06/1964 

Riaan Horn                            23/06/1967                           Wim Van Der Walt  23/06/1984

Mariska Krüger                    23/06/1998                            Jandre Van Wyk      24/06/2016 

Johan Van Staden                 25/06/1958                            Jian Alexaneder      26/06/2007

Piet Buurke                          26/06/1947                             Dicky Hamelink     27/06/1962 

Janet Botha                         30/06/1988                              Susan Fourie           30/06/1958 

Sarel  Pretorius                01/07/1939                              Marica Loock       02/07/1982               

Yvonne Bruwer                03/07/1942                              Alet Enslin            04/07/1958 

Colin Havenga                 04/07/1987                              Annelie Lampen    04/07/1932 

Andries Van Der Schyff   05/07/1939                               Markus Ehlers     07/07/2016

Esther Booysen               06/07/1950                               Marisha De Kramer 06/07/1958 

Adriaan Van Der Walt      06/07/1981                               Benita Malan        06/07/1975 

Kittie Joubert                   07/07/1937                               Freddie Van Der Merwe 27/07/1968 

Kobus  Van Der Merwe   08/07/1960                               Braam Pienaar       08/07/1959   

Carlo Brink                      09/07/2003                               Willem Kirsten         09/07/1928    

Ria Klingberg                  09/07/1957                                Lohan Van Wyk       09/07/2010 

Cristine Bekker               10/07/1956                                Jana Blom              10/07/2008 

Susan Bothma               10/07/1944                                 Elsje Chamberlain 12/07/1960 

Anja Van Deventer         12/07/1979                                 Elise Pretorius        12/07/1939 

David Joubert                 14/07/1935                                 Magda Van Der Walt 16/07/1981 

Rina Juyn                       17/07/1930                                 Jan Scholtz            17/07/1957 

Thea Hewitt                  18/07/1973                                  Tina Erasmus        19/07/1937 

Willie-Brown vd Walt    19/07/1955                                   Anna-Marie Snyders 19/07/1976 

Erika Kruger                  19/07/1972                                   Branden Van Wyk 20/07/2011 

Martin Pretorius           21/07/1974 

   

Poortbroodjies

Wyk 5 is verantwoordelik om Woensdag 20 Junie toebroodjies voor 9 uur by die Poort Laerskool af te lewer. In die saal is plastieksakkies.

Sonitus

Blok 2 (Wyke 2, 7, 11 en 15) is verantwoordelik April—Junie 2018

Bybelstudies

GEEN DIE WEEK NIE

Close Menu
Clef two-factor authentication