kerkkameeldrift@gmail.com | +27 12 819 1424

Oggenddiens 19 Mei 2019 om 9h00

  • Ds Ben Fourie

Nagmaal vandag

Ons vier vandag die sakrament van die Heilige Nagmaal in ons gemeente.  Almal wat aansoek gedoen het, het toestemming verkry en is welkom om aan te sit aan die tafel van die Here.

 

 • Ek leef! Nagmaal

   

  Lees:       2 Korintiërs 7:2-16

  Teks:        2 Korintiërs 7:9,10

   

  Tema:  Ek leef met ware, waardevolle, verootmoedige droefheid.

   

  Sing:

  Lof: Ps 138-1:1,2

  By Wet: Ps 91-1:5,8

  Tafel gereed: Sb 17-2:5,6,7

  Aan tafel en by wisseling: Sb 11-3

  Slot: Lied 434:1-3

  Amen: Sb 13-3

  Nadink oor die preek:

  • Waarop moet ek spesifiek fokus in my eie berou?
  • Hoe kan ek seker maak dat ek volhoubaar groei in dank?
  • Wat bid ek hieroor?

   

 • Aanddiens 18h30 Ds Ben Fourie

   

  Ek leer oor die Bergpredikasie;  Nabetragting

  Lees:        Matteus 5:13-20

  Teks:        Matteus 5:16

  Tema: Ware Christenskap in hierdie wêreld

   

  Sing: 

  Lof: Lied 175 (2x)

  Gebed: Sb 10-2

  Slot: Ps 9-1:1,7,8,10

  Amen: Sb 13-3

  Nadink oor die preek:

  • Aan watter aspekte van my Christen-karakter moet ek werk?
  • Watter uitkomste behoort my toewyding te lewer?
  • Wat bid ek hieroor?

   

Lief en Leed...van huis tot huis....

 • Elize van der Walt se broer, Deon, is oorlede en die diens is Dinsdag gehou. Ons leef mee met die gesin en hele familie.
 • Jan Horn se broer, Coen, is verlede naweek oorlede. Die begrafnis het Vrydag plaasgevind.  Baie sterkte aan die gesin toegebid!
 • Stephan Horn het Maandag ‘n operasie ondergaan waar sy blindederm verwyder is. Sterkte met die herstelpad!
 • Johnny Chamberlain se broer trek baie waar met die kanker waaraan hy ly. Johnny self het ook baie ongemak met sy eie kanker.  Ons dra graag die gesin en familie aan die Here op!
 • Dit gaan nie goed met Brenda Swart se pa nie. Buiten die kankerbehandeling wat ‘n aanvang moet neem, moet hy ook ‘n vierdie operasie aan sy been ondergaan – hierdie keer vir ‘n bloedklont.  Sterkte vir die familie toegebid!

Langdurige lyding:

Rita Horn; Minke Labuschagne; Elize van Rooyen;  Daleen Venter; Sue Kruger;  Sarel Pretorius;  Werner Nel; Johnny Chamberlain

Nederlandse Geloofsbelydenis

Artikel 11:  DIE SKEPPING VAN ALLE DINGE, VERAL VAN DIE ENGELE

Ons glo dat die Vader, toe Hy dit goedgedink het, deur sy Woord, dit wil sê deur sy Seun, die hemel en die aarde en alle skepsels uit niks geskep het.  Hy het aan elke skepsel ‘n eie wese, gestalte en voorkoms en onderskeie take gegee om sy skepper te dien.  Hy onderhou en regeer hulle almal nou nog deur sy ewige voorsienigheid en oneindige krag om die mens te dien, sodat die mens sy God kan dien;  en Hy het ook die engele goed geskep om sy boodskappers te wees en sy uitverkorenes te dien.

Sommige van die engele het uit die verhewenheid waarin God hulle geskep het, in die ewige verderf verval, maar die ander het deur die genade van God in hulle toestand volhard en staande gebly.  Die duiwels en bose geeste het so_’ ontaard dat hulle vyande van God sowel as van alles wat goed is.

Soos moordenaars loer hulle op die kerk – ook op elke lidmaat – om dit met alle mag in die verderf te stort en om alles deur hulle bedrieëry te verwoes.  Daarom staan hulle deur hulle eie boosheid veroordeel tot die ewige verdoemenis en verwag hulle daagliks hulle verskriklike pyniging.  Daarom verfoei ons ook die dwaling van die Saduseërs, wat ontken dat daar geeste en engele is;  ook verwerp ons die dwaling van die Manigeërs, wat sê dat die duiwels hulle oorsprong uit hulleself het en reeds van nature sleg is en nie sleg geword het nie.

VERJAARSDAE: Die week 19 - 25 Mei 2019

Bottie Bothma                23-May                                            

Johan Coertze                23-May                                            

J W Hewitt                    23-May 

Molly Jacobs                 23-May 

Mark Maclean                25-May 

Mathilda Maré               20-May 

Herma Schalekamp       21-May 

Sophia Smit                  21-May

Kobus vd Merwe          25-May 

Annemie van Wyk         19-May 

 

Poortbroodjies

Sonitus

Blok 1 (Wyke 7, 8, 11 en 14) is verantwoordelik Januarie – Maart 2019

Blok 2 (Wyke 2, 4, 12, 16) is verantwoordelik April – Junie 2019

Blok 3 (Wyke 6, 10, 13 en 15) is verantwoordelik Julie- September 2019 

Blok 4 (Wyke 1, 3, 5, 9) is verantwoordelik Oktober – Desember 2019

Katkisasie –

Geen agv Nagmaal

Kinderbegeleiding vandag:

Geen agv Nagmaal

Close Menu
Clef two-factor authentication