Dringend!
 
NEEM ASB KENNIS.
 
Ons wil graag op hierdie wyse die beginsel van
Rom13: 1- 7 nakom in ons eie ondersteuning van die regering in die bekamping van die virus. Hierin volg ons graag die leiding van ons eie kerke se Deputate Owerheid se skrywe.
 
 
Daar sal GEEN dienste wees agv “lock down”nie, ds Ben Fourie sal via Whatsupp vir ons dagstukke aanstuur asook Sondae se leesstuk per Webblad.

Lief en Leed...

    • Langdurige lyding:

    Rita Horn; Minke Labuschagne; Elize van Rooyen;  Sue Kruger;  Annemarie Snyders

 

VERJAARSDAE:

Hartlike gelukwense met jul verjaarsdae 19 tot 31 Maart 2020

Marietjie Smit 19/03/1951
Waldie Van Dalen 19/03/1992
Pieter Kruger 20/03/1958
Tewie Labuschagne 20/03/1993
Elrieke Maclean 20/03/2017
Hercules Malan 21/03/1974
Erik Van Der Walt 21/03/1989
Petrus Blom 22/03/1974
Anton Jacobs 22/03/1960
Marlet Maré 22/03/2007
Thinus Smit 22/03/1947
Corné Brink 23/03/2007
Petrus Duvenage 24/03/1951
Leonie Maré 24/03/1969
Ilané Schalekamp 24/03/2016
Amelia Van Der Walt 24/03/1987
Johannes Aucamp 25/03/1968
Christo Schutte 25/03/1988
Calynn Labuschagne 26/03/2019
Fanie Greeff 28/03/1943
Rhyne Maclean 29/03/1960
Uli Kaempffer 30/03/1960
Salie Coertze 31/03/1967
Tessa Schoeman 31/03/1970

Baie geluk aan julle, mag julle ‘n besonderse bederf daggie hê ….

                            

Poortbroodjies: Geen agv skool wat gesluit is

Sonitus

Blok 1 is verantwoordelik Januarie – Maart 2020

Blok 2 is verantwoordelik April – Junie 2020

Blok 3 is verantwoordelik Julie- September 2020

Blok 4 is verantwoordelik Oktober – Desember 2020

Katkisasie:

Geen agv skoolvakansie

Kinderbegeleiding vandag:

Geen agv skoolvakansie

 

April vergaderings:

 

2 April                       10h30           Damesoggendkomitee

                                  19h00           Sustersbestuurs

6 April                      19h00           Verkopingskomitee

                                 19h00            Kammiedoppies beplanning

19 April                   19h15             Genadedagkomitee

20 April                   20h00             Manne-aandkomitee