kerkkameeldrift@gmail.com | +27 12 819 1424

26 Januarie 2020

Oggenddiens om 9h00                                                        Aanddiens om 18h30

Ds Johannes Aucamp                                                        Ds Johannes Aucamp

Lees:  Johannes 18:  28-40                                                  Lees:  

Teks:  Johannes 18:  37                                                       Tema:  

Sing:                                                                                    Sing:

Ps 119; 1-3                                                                           

Ps 119;  4- 5                                                                          

Ps 119; 7 – 8                                                                    

SB 13-3 Amen

Lief en Leed...

Van huis tot huis

 • Ons bid vir almal wat operasies ondergaan het of tuis aansterk of nog vir ‘n operasie in die komende week moet gaan Gods seën op ‘n spoedige herstel toe …

  • Ds Ben is tans in Montana ICU
  • Anusca vd Walt sterk tans tuis aan na skouer operasie
  • Mienke Labuschagne sterk tuis aan na knieg operasie

VERJAARSDAE:

Hartlike gelukwense met jul verjaarsdae

Kobus Schalekamp      26 Jan      

Wessie Bothma            29 Jan                                

Martina Grobbelaar     29 Jan 

Judy Koekemoer         30 Jan

Marie Vosloo              30 Jan 

Hennie Du Plessis      31 Jan 

Kobus Schutte           31 Jan

Niancke Slabbert       31 Jan 

Louis Van Wyk         01 Feb

Baie geluk aan julle, mag julle ‘n besonderse bederf daggie hê ….

                           

Poortbroodjies: Wyk 04, 29 Januarie 2020

 

Sonitus

Blok 1 (Wyke 7, 8, 11 en 14) is verantwoordelik Januarie – Maart 2020

Blok 2 (Wyke 2, 4, 12, 16) is verantwoordelik April – Junie 2020

Blok 3 (Wyke 6, 10, 13 en 15) is verantwoordelik Julie- September 2020

Blok 4 (Wyke 1, 3, 5, 9) is verantwoordelik Oktober – Desember 2020

Katkisasie:

Toesig Wyk 1 Les 1

Kinderbegeleiding vandag:

Yolanda Perreira Les 1

Belangrike datums die kwartaal;

 • 6 Februarie          Sustersopening
 • 8 Februarie          Nuwe intrekkers-funksie
 • 9 Februarie          Blok 1 beplanning en braai
 • 16 Februarie        Belydenisaflegging
 • 22 Februarie        Spysenering
 • 23 Februarie        NAGMAAL (Gemeente ete)
 • 29 Februarie        Kamiedoppies & Jong gesinne
 • 1 Maart                60+ Kuier (Pik en Proe)
 • 5 Maart                Sustersbyeekoms Blok 1
 • 7 Maart                Susterssaamtrek (Intiem met God)
 • 8 Maart                Blok 2 beplanning en braai
 • 12 Maart              Manne-aand
 • 14 Maart              Sustersfondsinsameling 

Vergaderings Januarie 2020;

26 Januarie:            19h15 Nuwe intrekkerskomitee

27 Januarie:              19h00 Bedieningskomitee

 

Close Menu