kerkkameeldrift@gmail.com | +27 12 819 1424

Dankie brief

Aan die susters van die gemeente en ook Susan..

Dit is soooo lekker om bederf te word, elke verjaarsdag met ‘n bos blomme of ‘n geskenk, selfs ‘n “welkom by die kantoor”  kaartjie (na verlof), so ook die voorbereiding en kos aflewering tydens my herstel na ‘n operasie, maar nog meer hierdie afgelope seketaresse dag wat julle my so bederf het met ‘n pedicure by SkinPhD.

Ek kan net met eerlike opregtheid sê, dit was wonderlik en ek voel so bevoorreg om vir hierdie gemeente in die kantoor te werk, nie net oor al die bederf nie, maar ook oor al die vriendelikheid en liefde en omgee wat ek en my hele gesin ontvang van julle..

Julle is waarlik hartsmense vir wie ek so vinnig lief geword het.

God se vrede, wat meer is as wat ‘n mens dink, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. Filippense 4:7

Baie liefde

Benita Malan (uit die kantoor)

11 Sept 2018

Dankie brief

 

Liewe Gemeente, Ds Ben en Susan

Baie dankie vir jul gebede en die boodskappies wat ons gekry het met Mariëtte se  siekte.  Ook die gebede en al die drukkies wat ons gekry het met haar afsterwe.

Ons kan julle verseker dit het ons gedra deur al die hartseer.

Van Oom Dries en Tannie Nelie en familie….

11 Sept 2018

Baie dankie briewe Damesoggend 2018!

DANKIE-Sê BRIEF VAN:

31 Augustus 2018

Aan Susan en al die vroue (en manne agter die skerms) van die Gereformeerde Kerk Kameeldrift.

Jan F. E. Cilliers het gedig: “Ek hou van ‘n man wat sy man kan staan”.  Vir my is julle die verpersoonliking van ‘n vrou wat haar man kan staan. 

Tydens jul opwindende en hoogs suksesvolle Damesoggend op 18 Augustus is ek mateloos bekoor deur jul werkywer, kreatiwiteit, liefde, intelligensie, stylvolheid en welwillendheid. Ek kon die stille krag van vroue te midde van die sagtheid in die asemrowende saal aanvoel. Jul liefdevolle band en respek tussen die generasies is ‘n goue draad wat ‘n kosbare tapisserie weef en saamsnoer. Jul het my laat terugverlang na my kleintyd in die Kaapstad Dopperkerk toe alles veilig en koesterend was. Ek weet julle laat die kinders van die President Kruger Kinderhuise ook so voel.

Dalene Matthee skryf in Fiela se Kind dat God ons nie vergewe vir die sonde wat ons aan ‘n kind doen nie. Ek glo God seën julle vir die goeie wat julle aan die  kinderhuiskinders doen.

Met die vroue van die Gereformeerde Kerk Kameeldrift sal ek oor die Drakensberge trek. Ek weet ons sal almal saam heelhuids anderkant uitkom – met jul Raap, Skraap en Na-aap Resepte onder die blad.

2+2=GROEN!! 

Liefde.

Elsabé Daneel.


Datum: 23/08/2018

 President Kruger Kinderhuise sê Dankie

Gereformeerde Kerk Kameeldrift

Mev Susan Fourie en die Kameeldrift Damestee Komitee,

Namens die bestuur, personeel en kinders van die President Kruger Kinderhuise, onsopregte dank en waardering vir jul ongelooflike passie vir die kinders van ons Kinderhuise.

Die 16de Kameeldrift Damestee was weer-eens ongelooflik goed gereel, beplan, mooi gemaak en aangebied.

Dankie vir die omgee-mense wat julle is. Ons het die grootste waardering vir dit wat julle met soveel liefde vir ons doen.

Met opregte dank

President Kruger Kinderhuise Bestuur, Personeel en Kinders

 

’n Spesiale getuienis van die Gideons 17 Julie 2018

WHY ARE YOU HERE?”

Dit is Maandagoggend. Ons plaas Bybels by skole in die platteland.

By die tweede skool kom ‘n onderwyseres vinnig aangestap

In verwondering vra:  “Why are you here?!”

Ons verduidelik dat ons die Evangelie van Jesus Christus versprei deur elke jaar skole te besoek en Bybels aan Graad 8 leerders oorhandig om op dié  manier siele vir Hom te wen.

Sy vra weer, hierdie keer dringend, “Why are you here, Sir?”

Ons verstaan nie mooi nie en vra hoekom vra sy dié vraag..

Sy verduidelik dat sy vorige Woensdag ‘n Bybelstudiegroepie by die skool begin het – sy is die enigste persoon in die groep wat ‘n Bybel het.

Die kinders wil baie graag hul eie Bybels hê.

Hulle sluit af met gebed. Hulle vra dat die Here asseblief Bybels sal voorsien.

Sy kon haar oë nie glo toe sy ons bakkie vol kartonne met Bybekls sien nie.

Ons is verstom. Ons verbasing gaan oor in dankbaarheid.

ONS DIEN ‘N GROOT GOD. ALLE EER AAN HOM WAT STEEDS IN BEHEER IS!

Mag God die saad wat ons gesaai het laat groei en vrug dra

  • ¦§

 

 

Baie Dankie...

Liewe Kameeldrift gemeente,

Doppers in diaspora

Dagsê Ben!

Ons twee hier in Kanada wil net vir jou baie dankie sê vir die wonderlike pitkos wat ons via die internet van jou ontvang. Elke boodskap is vir ons goudwerd!

Baie dankie

Lardus en Annette Erasmus

6 Julie 2018

 

Baie Dankie...

Liewe Kameeldrift gemeente,

Net ‘n ou briefie om vir julle duisend dankies te se vir die skenking wat julle vir ons gemaak het by Blymoedig.

Die Verversings (koek) en truie het handig te pas kom in die versorging van ons inwoners.

Weereens dankie dat julle met ons ‘n pad loop van goeie gesindheid en liefde.

Innige wardeering,

Liefderoete

Sr. Magda Botha

Geregistreerde Verpleegkundige

Namens Blymoedig bestuur en inwoners

28 Mei 2018

DANKIE vir die naweek!

Dankie vir almal wat so hartlik meegewerk het aan die Andries Vermeulen-aand. Daar het soveel gebeur – van die besprekings, drukwerk, kaartjies, plasings, bemarking, kry van saal, reël van kos, aanry van tafels en goedere tot die laataand-opruim!

Dit is moeilik om mense uit te sonder in die verband. Dankie komitee vir al die inspanning en moeite! Pieter Venter het leisels gevat, Susan het al die fyn detail uitgewerk en laat gebeur, elkeen het sy rol gespeel.

Dankie aan al die gashere/vroue van die tafels. Julle inspanning word besonder waardeer! Ons sal later nog meer inligting en dank deurgee sodra al die somme klaar gemaak is en die finale opbrengs bereken is.

********************************************************************

Dankie ook vir al die moeite met die Genadedag vieringe. Daar het net soveel dinge voor die tyd en tydens die verloop gebeur! Dankie vir die fyne detail van genade wat vir ons so sigbaar is en ons aan die hart gryp! Dankie weereens vir die volle komitee se werk olv Kobus Vorster en al die betrokkenes. Dankie vir die fyn versiering van tafels, keurige blomwerk en heerlike musiek!

Geagte Lede van die Gereformeerde Kerk Kameeldrift  -3 Mei 2018

Dit is vir Laerskool Die Poort baie lekker om te sê dat die “Broodjie Projek” waarby Die Gereformeerde Kerk Kameeldrift betrokke is, baie waarde toevoeg tot Laerskool Die Poort. Dit is vir ons baie aangenaam om te weet dat daar mense is wat saam met ons hande vat om in kinders se lewens te belê.

Hoe kan ons van kinders verwag om skolasties te vorder op `n leë maag? Mense wonder soms of `n broodjie nou regtig so `n groot verskil maak? Ons kan u egter verseker dat hierdie leerders baie afhanklik is van ander se hulp en definitief baie dankbaar is vir hulle daaglikse kospakkie. U gemeente dra dus by om ons onderwysers se hande te sterk. So kan ons saam die kinders liggaam, siel en gees voed.

Deur die projek word die behoefte regtig aangespreek en die behoeftige kindertjies is so opgewonde om die pakkies elke dag te ontvang. Dit word so waardeer. Ons spreek ook namens die kinders se ouers ons dank uit vir hierdie mooi gebaar.

Ons waardeer julle omgee baie.

Groete

Laerskool Die Poort se kinders, ouers en personeel

TOPIA

TOPIA het die voorreg gehad om Cachet se uitreikspan wat in die wintervakansie opleiding in Namibië wil doen, toe te rus. Daar was ook ‘n wonderlike geleentheid by die Pretoria Annlin gemeente waar lidmate en die uitreikspan van Annlin en Montanapoort begelei is om bybelse dissipelskap te herontdek en ander ook toe te rus om dissipels te maak.

Ons het ook Covenant College in Zambië gedurende Maart besoek. Daar is die eerstejaar studente begelei om bybelse dissipelskap te verstaan en aan ander te leer. In Augustus en September gaan bybelse wêreldbeskouing en diensknegleierskap aan die studente geleer word. Tydens Maart het Johannes ook as trustee die jaarvergadering van Covenant College bygewoon. As trustees is ons die Here innig dankbaar vir die leierskap by Covenant en die wonderlik groei en visie wat die afgelope jaar op bestuur- en opleidingsvlak by Covenant waargeneem kan word.

Die werkboekie wat ons oor bybelse dissipelskap saamgestel het, is ook baie populêr. Die boekie is die afgelope tyd verfyn en ons hoop dat dit binnekort vertaal sal word.

Daar het ook elke derde Vrydagaand ‘n TOPIA gebeds- en kuiergeleentheid plaasgevind. Dit gee ons die geleentheid om die Here te dank en voorbidding te doen oor wat in TOPIA gebeur. As gesin is dit ook lekker om saam met ander te kuier en waardeer ons die liefde van medegelowiges wat ook saam met ons wil bid.

Gedurende Mei en Junie gaan daar DV:

Bybelse dissipelskap by Waterkloofrand en Rooihuiskraal gemeentes aangebied word.

Wêreldbeskouing opleiding by MET (Missions Exposure and Training) gedoen word.

Thinus Herman gaan by Back to the Bible Missions naby Barberton opleiding doen.

Dreyer Potgieter, Oupa Nkouana en Louhan van der Linde gaan ook kerkleiers van die Evangelical Church in Malawi toe rus. Ons is dankbaar dat ons reeds die geld vir twee van die drie vliegtuigkaartjies het. Ons soek biddend nog na R6000 vir die laaste vliegtuigkaartjie.

Koninkryksbelegging

Indien jy geroepe voel om by TOPIA ’n koninkryksbelegging te maak, oorweeg asseblief om ‘n konstante maandelikse belegging te maak. Dit sal TOPIA help om vaste maandlikse betalings makliker te kan doen.

ABSA tjekrekening, TOPIA Tessa Trust, Takkode: 632005
Rekeningnommer: 4074089319

Gebede

Dank en prys die Here vir die opleiding wat gedoen is die afgelope kwartaal.

Dank die Here vir die gawes en middele wat aan TOPIA gegee is.

Doen aseblief voorbidding vir die opleiding wat beplan word.

Bid ook asseblief vir maandelikse geldelike steun vir TOPIA.

CHRISTUS HET OPGESTAAN – IN HOM, DEUR HOM EN VIR HOM!

Johannes, Lizanne, Lourens, Arina en Lizanné Aucamp

AANWENDING VAN SKENKING DMV VERKOOP VAN KOEKIES

 

 Die Transoranje Instituut vir Buitengewone Onderwys

Het aan die einde van 2017, vir die hoeveelste jaar, 30kg koekies ontvang wat verkoop is ter stuiwing van fondse.

Hierdie fondse is saam met ander fondse aangewend om skoolskoene aan te koop vir minderbevoor- regte kinders in die 5 Instituutskole nl:

Transoranje-skool vir Dowes * Prinshofskool vir Gesiggestremdes * Sonitusskool vir Gehoorgestremdes * Transvalia-skool vir Epilepsie en Leergestremdheid * Hoërskool Martie du Plessis vir Fisiese- en Leergestremdheid.

Aan die einde van 2017 kon 102 kinders nuwe skoene ontvang.

Die Vriend van die Instituut Toekenning word op 25 Mei 2018 toegeken aan die Susters vir hul jarelange ondersteuning aan die kind met ‘n spesiale onderwysbehoefte en dan in besonder die minderbevoorregte kind.

Sustersaamtrek 2018

 

Vroegoggend is 18 van Kameeldrift se susters in volle afwagting oppad na die jaarlikse sustersaamtrek aangebied deur die Gereformeerde Kerk Brooklyn. Dit is altyd ‘n dag vol pitkos en groot bederf.

Ons verwagtinge is nie teleurgestel nie! Wat ‘n vars en verrykende oggend. Ons is in die gerieflike fassiliteite van Wapadrand se kerkgebou verwelkom met broodjies en koffie bedien by vrolike groen geruite tafeldoekies en vetplantruikers wat oral as versiering gedien het. Ons ontvang elkeen ‘n groen geskenksak met allerlei interessanthede in en met die saamtrek embleem daarop gedruk.

Die tema vir die dag was: “Skuil onder die vleuels van God”.   Die spreker, dr Kobus vd Walt van die NWU en bekende natuurwetenskaplike, ook bekend vir sy program op RSG het op ‘n verrassend ander manier sy lesing aangebied. Deur sy wetenskaplike feite , foto’s en videos oor die wonder van die skepping het hy aansluiting gevind by die tema deur te sê: “So lyk die God onder wie se vleuels ons moet en kan skuil” . Hy het ons so beindruk dat ons hom gerëel het as spreker by blok 2 se sustersbyeenkoms op 19 April. Die manne word ook daarheen genooi . Almal moet dit sien en hoor!

Die Tukkie jeugkoor o.l.v Lhente-Mari was uitmuntend-vrolike kinderstemme in volle harmonie. Hulle het op die laaste wêreldkoorspele drie goue medaljes verower. Ook het die gebaretaal koor van Trans Oranje Skool vir dowes opgetree en gesorg vir baie emosie. Om saam met 600 ander susters in die geloof God te loof met sang is ook ‘n ervaring op sy eie.

Na afloop van die funksie is ‘n piekniekboksie aan ons uitgedeel vir middagete so kuier –kuier op die terras en gras. ‘n Heerlke ete met slaaie, koue mini –sosaties en ‘n gestolde nagereggie . Die boksies ook gedruk in groen met die embleem op.

Ons het elkeen met ‘n vetplantjie in ‘n blikkie huis toe gegaan as geskenk- ook dankbaar vir ‘n geesvervulde oggend met baie bederf en die heerlike weersiens van vriende wat mens net jaarliks by die saamtrek raakkuier

Dankie sê:

Dra asseblief ons groot dank en waardering uit teenoor die Vriendelike Kameeldrift susters dat hulle aan die mensies hier dink! Hulle is altyd so opgewonde en bly wanneer hulle lekker goedtjies van buite ontvang! Bid julle die Heer se seën en genade toe op julle wonderlike Koninkrykswerk

Blymoedige Kliniek

n Geseënde feestyd aan almal!

Dankie aan elkeen vir jou insette, deelname en harde werk in 2017! Ons het baie gawes uit God se hand ontvang waarmee ons kon woeker. Aan Hom al die eer daarvoor. Mag jy gekoester word en omarm in genade deur die boodskap van Kerstyd. Mag die saamwees met familie vir jou kosbaar wees. Lekker rus en ons bede is dat hierdie rus en die Blye Boodskap van die feesseisoen ons weer nuwe asem en nuwe energie sal gee om 2018 DV met entoesiasme uit God se hand te ontvang.

Mag ons almal steeds toeneem in geloof en groei in die LEEF van ons Nuwe LEWE

Dankie vir baie liefde

Ben en Susan vanuit die pastorie

Liewe vriende en geloofsgenote, My kinders en ek wil graag aan almal in die gemeente dankie sê vir al julle liefde, meelewing, boodskappe en simpatieke drukkies na Anna-Marie se oorlye. Julle moet weet: dit beteken vir ons só baie en dra ons deur die hierdie hartseer tyd. Soos is Galasiërs 6:2 geskryf staan: "Dra mekaar se laste en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus". Nogmaals baie dankie ook met die onderskraging tydens kleine Ané se geboorte en haar vordering in die neonatale sorgeenheid - julle sal haar een van die dae sien!!! Groete, Gert Enslin en gesin.

Tussen die skadus van die maanlig

Dit is ‘n redelik bekende feit dat storie-vertellers na afloop van hengel-uitstappies meeste van die tyd ‘n onakkurate estimasie van die werklikheid het: visse rek onrealisties groot of ontwikkel onmoontlik kreatiewe vermoëns om van hoeke te ontsnap. Nie in hierdie storie se geval nie, want my man het dit vertel en daar was buitendien nie visse by betrokke nie, dus is die moontlikheid vir die aanpassing van die waarheid baie min.
 
Hierdie verhaal speel af ‘n klompie jare gelede toe LIG Kinderbediening nog so half in sy kinderskoene was. Dit was in die dae toe my man nog nie gedink het dat 5 ure se ry in die rigting van Bloemhofdam te ver is vir ‘n naweek-visvanguitstappie saam met die tienerseuns nie. By Bloemhofdam se kampterrein is Jan-publiek se kamp-plekke relatief naby mekaar, wat beteken dat dit selfs vir ‘n man nodig is om maar die voetpaadjie na die ablusie-geriewe te volg wanneer nodig. So gebeur dit dan die Saterdagaand laat dat manlief en sy vriend in die voetpad val. Tydens hulle terugtog kom ‘n luide groepie seuns uit hulle eie geledere van voor af aangestap. Dit was redelik duidelik dat hierdie ouens nie in die minste bewus was van manlief en sy vriend se teenwoordigheid in hulle onmiddelike omgewing nie: alle vrome taalgebruik, waarmee hulle gewoonlik die Bybelklubpersoneel probeer beïndruk het, was nou letterlik deur die wind verwaai. Die woorde wat hierdie outjies nou gebruik het, was 100% net bedoel om mekaar te oortuig dat elkeen die ‘man onder die manne’ was – taal wat enige van my skooljuffrouens met groot gemak na die peperpot sou laat gryp. So met die loop saam het manlief se terglus saam met sy irritasie gegroei. Hy en sy vriend besluit toe om die geselskap agter ‘n boomstam te gaan staan en inwag. Die ouens stap nader. Die boomtakke gooi spook-agtige skadu’s in die maanlig. Maar dit maak nie saak nie: Dit is dapper manne… kyk hoe stap hul deur die veld… en daar is niks waarvoor hul skrik nie… behalwe miskien vir my man en sy maat… wat agter ‘n boom uitspring… met ‘n onderaardse gegil… is daar niks waarvoor hulle skrik nie.
 
Liewe leser: Het jy geweet dat dit moontlik is vir vyf macho-seuns om in tien verskillende rigtings gelyk die nag in te spaander, terwyl hulle soos meisies gil? Ek sê nou vir jou dit is heeltemal moontlik, want my man het dit vertel en hy jok nooit nie.
 
As die manne enige beserings tydens hulle wilde nagtelike vlug die bosse in opgedoen het, het hulle die volgende oggend geen sprak gesprook daaroor nie. Wie sal dan nou ook wil erken dat dit moontlik is dat selfs die dapperheid van die dapperste ‘manne onder manne’ moontlik algeheel kan verkrummel tussen die skadu’s van die maanlig?
 

Dankie aan al die dames van Gereformeerde Kerk Kameeldrift vir ‘n wonderlike damesoggend saam met julle. Julle het soveel moeite gedoen met die verhoog en die saal en ons het die wonderlikste geskenke ontvang. Dit is altyd ‘n voorreg!

Liewe Kameeldrift Gemeente

 

Hiermee wil ons julle bedank vir julle onbaatsugtige bydrae tot Janhu se mediese uitgawes. Julle het die laste op ons skouer baie ligter gemaak. Daar is geen woorde wat kan beskryf hoe dankbaar ons is vir julle ondersteuning en liefde wat julle aan ons betoon het nie. Ons waardeer dit uit ons harte uit.

 

Baie liefde Willem, Lelanie en Janhu Hamelink

31/08/2017

Hennie en Alet Enslin wil die gemeente wat ons bygestaan het tydens Hennie se siekte (oproepe, gebede, besoeke, kos, blomme en hartlike liefde) hartlik bedank vir hul onbaatsigte hulp. Die bystand word innig waardeer….

Baie liefde Hennie en Alet.

31/08/2017

Die President Kruger kinderhuise sê dankie !!

Hoe bedank n mens iemand sodat dit die regte waarde toevoeg tot die opregte dankbaarheid wat ons hier by die kinderhuise beleef teenoor Kameeldrift Gereformeerde kerk se susters vir die aanbied van die jaarlikse Damestee ten bate van ons Gereformeerde kinderhuise? Dit was die gesprek wat die laaste twee weke hier onder ons personeel en bestuur alle gesprekke oorheers het. Dankiesê , is so n kort woord en voel asof dit nie die omvang en glans van die damestee genoegsaam  in perspektief bring nie.

Aan die komitee  van die Dames Oggendtee , ons opregte dank en waardering vir al die harde werk , beplanning , reëlings , bestuur en alles wat daarmee gepaart gaan , om so n glansgeleentheid te kan laat plaasvind. Dankie ook aan elke gasvrou en hulle gaste uit Kameeldrift gemeente asook al die broeders wat die komitee in die verband bygestaan het. Hierdie jaar was dit die 15 de jaar wat die oggendtee ten bate van die kinderhuise aangebied was en  sonder  enige afbreek aan die vorige geleenthede , net nog Groter en Mooier . Die President Krugerkinderhuise vereenselwig ons graag met hierdie praggeleentheid wat ook n vertoonvenster van Kameeldriftgemeente se betrokkenheid in die gemeenskap is. Die Fondse wat ons jaarliks met dankbaarheid dmv hierdie Damestee ontvang ,word gebruik vir die  bedryfsuitgawes van die twee President Krugerkinderhuise. Ons is dus baie afhanklik van hierdie fondse vanuit ons kerkverband en daarom soveel meer dank aan die susters van Kameeldriftgemeente en die Komitee aan die stuur !

Dankbare groete

Kobus Vorster

Bestuurder Pretoria

NMS: President Kruger Kinderhuise : Pretoria /Reddersburg

31/08/2017

Kommentaar van ‘n gasvrou van waterkloofrand-gemeente

Dra asb my dank ook oor aan almal wat betrokkenheid gehad het met die reëlings van Saterdag se funksie. Puik en sommer net lekker om Vrouwees met `n doel op so `n feestelike wyse te kon vier.

Weereens was dit net een groot plesier om teenwoordig te kon wees en om direkte deelname te hê deur `n tafel te kon tooi, nog te meer! Dankie vir die gasvrou geskenke. Altyd met groot waardering ontvang.

Sheri se woorde en haar versugtinge bly nog oor en oor in my kop weerklink. Merkwaardige jong vrou. Die kort skets vooraf so pittig. Sy is goed en dink almal het haar geniet. Die 3 menere, stuitig, mooi stemme maar net so lekker ontspannend en hulleself.

“ Baie dankie dat jy ons so bederf het!. Na so `n dag vol positiewe energie kan mens nie anders as om op wolke te loop nie. Ek het dit sooooo nodig gehad.” – een van my gaste aan my tafel.

……..My man is sommer jaloers op my vrolikheid en vra dat ek asb dit elke Saterdag moet inkry, wat dit ookal was! – nog kommentaar.

Ai man Marianna dit was nou `n oggend propvol lekkerkry. Jou ewig dankbaar dat jy aan my gedink het. Ek bespreek my sitplekkie aan jou tafel beslis vir volgende jaar. Asseblief! – kommentaar v gas.

Ek kry persoonlik soveel uit hierdie hoogtepunt van my dagboek elke jaar. Julle keuse van sprekers, kunstenaars, ag net die totale samestelling van die program, met die gesin Fourie in hierdie produksie, soos Bennie Fourie dit ook in die regte lewe sou aanpak. Wilbrie en die gasverskyning v broer Bennie, so vars en lig! Wilbrie is soos `n gas opgemerk het – “n regte tonic! (inderdaad so met sy skerp opmerkings. Baie baie snaaks)

Damesoggend 2017 was voorwaar `n FEESTELIKE geleentheid.

Gereformeerde Kerk Kameeldrift het op 20 Augustus 2016 ‘n spoggerige Damestee ten bate van ons Kinderhuise aangebied. Wat ‘n wonderlike geleentheid! Baie dankie aan een en elk se bydrae

To

April 21, 2012 ·

 Thanks for the hospitality Gereformeerde Kerk Kameeldrift, we enjoyed the “Indiese gemeente kuier avond”!!! Still, rugbyrules are difficult to understand.

Dynamic Women for Children

Baie Dankie aan die Gereformeerde Kerk Kameeldrift, Ben Fourie (Susan Fourie) en Anonieme skenker vir die Tuisgebakte Koekies vir elke gesin wat deel is van DWFC Privaat Sorg sentrum.

Close Menu
Clef two-factor authentication