Dag tot Dag

Diens op Hemelvaartdag 25 Mei

Al ons lidmate word hartlik uitgenooi na die diens op Hemelvaartdag in die kerkgebou van die Gereformeerde Kerk Pretoria-Magalieskruin.  Die diens begin om 18h50 en daarna is daar drinkgoed en verversings.

WAT DOEN ONS in die Gereformeerde Kerk Kameeldrift?

 • S Skrifgefundeerde aanbidding
  • Ons diens aan God
 • E Doelgerigte Evangeliebediening
  • Ons diens in die wereld
 • L Toerustende liefde
  • Ons diens aan ander
 • A Aanhoudende onderrig
  • Ons diens aan mekaar