kerkkameeldrift@gmail.com | +27 12 819 1424

Die Gereformeerde Kerk Kameeldrift verlig ons omgewing deur;

Geesvervulde, Christus-Gesentreerde, Evangelie-Gedrewe en Biddende Kerk te wees.

Christus is die Hoof van die kerk, so Glo ons. Onder leiding van Ds Ben Fourie, is die ouderlinge en diakens ‘n gedugte span wat wet en orde in die gemeente handhaaf. Ons is baie opgewonde dat jy ons besoek. Mag jou besoek verrykend wees en ons sien uit na jou volgende besoeke. Vertel asb vir jou medelidmate en vriende van ons webblad en moedig hulle aan om ons ook te besoek en van ons dienste gebruik te maak. Ons verwelkom enige terugvoer wat ons webblad kan verbeter. Ons onderskryf vyf beginsels van die Reformasie Aan God alleen die eer ~ Soli Deo Gloria Deur Christus alleen ~ Solo Christo Slegs deur genade ~ Sola Gratia Slegs die Skrif ~ Sola Scriptura Slegs deur geloof ~ Sola Fide

Aankondigings

Die Fontein: (nuusbrief van die Gereformeerde Kerk Kameeldrift)

Stuur bydraes vir Die Fontein asb. in voor 10H00 op ‘n Donderdag.

Benita Malan: 082 573 0855

Epos: kerkkameeldrift@gmail.com

Gedenkblad

Ons herinner u daaraan om foto’s van gemeente aktiwiteite of doop, huwelik ens. aan ons te besorg.  Die Gedenkblad en Gebedsboekie sal met November-nagmaal beskikbaar wees. Skakel die kerkkantoor vir meer inligting.  Plaas jou bestelling op die bestelvorm in die voorportaal

Facebook

Besoek ons ook op facebook vir meer fotos....

Eredienste Sondae:

Oggenddiens om 9h00

Aanddiens om 18h30

Adres: Gereformeerde Kerk, (hoek van ) Spioenkop afdraai, 308 Tambotie weg, Kameeldrift Oos, Pretoria

Close Menu